Monday, January 30, 2017

Rozbor studie “It Gets Better”: Internet memes and the construction of collective identity

Abstrakt:
Seminární práce obsahuje detailní deskripci odborné studie s názvem “It Gets Better”: Internet memes and the construction of collective identity napsanou autory Noamem Galem, Limor Shifmanovou a Zoharem Kampfem z The hebrew University of Jerusalem, Israel. Studie se zabývá problematikou kolektivní identity, LGBTQ komunitou a fenoménem internetových memů. Práce je doplněná také o teoretický základ získaný z odpovídající literatury.

Abstract:
My paper consists of detailed description of study called “It Gets Better”: Internet memes and the construction of collective identity written by Noam Gal, Limor Shifman, Zohar Kampf from The hebrew University of Jerusalem, Israel. The study is dealing with the problem of collective identity, LGBTQ comunity and the phenomen od Internet memes. This work contains also theoretical knowledge based on literature

Zdroj článku:
Gal, N., L. Shifman, and Z. Kampf. 2016. “"it Gets Better": Internet Memes And The Construction Of Collective Identity”. Online. New Media 18 (8): 1698-1714. doi:10.1177/1461444814568784.

(http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1461444814568784)

Autor: Marie Majerová

No comments:

Post a Comment