Monday, January 30, 2017

Závislost na sexuálně explicitních materiálech na internetu

Napsal: Michael Sychra

Abstract
The final essay deals with the topic of addiction to online sexually explicit material. Still, addiction on pornographic websites has not been discussed very closely. The main idea of the thesis is to outline problems of addiction to porn, porn videos, chats, and its possible treatment. The paper also describes specific examples of people with addiction of this type. The study, called “Internet Sex Addiction, Risk Factors, Stages of Development and Treatment” by Kimberly S. Young, largely supports all the information used for purpose of this work. Essay also includes my very own research conducted for the same reason.

Abstrakt
Tato závěrečná práce se zabývá tématem závislosti na online sexuálně explicitních materiálech. Závislost na webových stránkách s pornografickým obsahem je v současnosti ve společnosti málo diskutovaným problémem. Cílem závěrečné práce je nastínit problematiku závislosti na porno videích nebo porno chatech a její případné léčení. V práci jsou také obsaženy konkrétní případy závislých lidí. Hlavní oporou u této práce je studie ‚Internet Sex Addiction, Risk Factors, Stages of Development, and Treatment‘ od Kimberly S. Young.  Součástí práce je též vlastní výzkum.

Zdrojová studie: YOUNG, Kimberly S., Internet Sex Addiction; Risk Factors, Stages of Development, and Treatment. The Center for Internet Addiction Recovery, 2008. Dostupné z: http://abs.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/52/1/21.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment