Monday, January 30, 2017

Aplikace Foursquare v urbánním prostoru

Abstrakt

Tato práce se zaměřuje na mobilní aplikaci Foursquare a její vliv na mobilitu uživatelů ve veřejném prostoru. Zdrojovou studií je článek autorů Michaela Sakera a Leightona Evanse s názvem “Everyday life and locative play: an exploration of Foursquare and playful engagements with space and place”. Práce se snaží představit jejich teoretická východiska (teorii her, pojmy “flâneur”, “phoneur” a “playeur”) a reflektovat jejich závěry s odstupem času od realizování výzkumné části studie.

Abstract

The paper focuses on the mobile application Foursquare and its influence on mobility of its users in urban space. This text is based on the study of authors Michael Saker and Leighton Evans called “Everyday life and locative play: an exploration of Foursquare and playful engagements with space and place”. The papers aim is to summarise their theoretical basis (game theory, concepts of “flâneur”, “phoneur” and “playeur”) and to reflect their conclusions of empirical research at the present time.

Zdrojová studie:
EVANS, L. a SAKER, M. 2016. Everyday life and locative play: an exploratio of Foursquare and playful engagements with space and place.  Media, Culture & Society. 38 (8): 1169-1183. [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443716643149

No comments:

Post a Comment