Monday, January 30, 2017

Může Facebook způsobit depresi?

Abstrakt

Závěrečná práce zkoumá spojitost mezi konzumováním obsahu na Facebooku a depresí.
Představuje studie a články zabývající se touto tématikou, shrnuje jejich výsledky a obsažené
informace. Práce se zaměřuje především na studii Facebook use, envy, and depression among
college students: Is Facebook depressing? od Tandroca, Ferrucciho a Duffyové a studii The
emotional responses of browsing F acebook: Happiness, envy, and the role of tie strength. od
Lin a Utz, které porovnává s online články vydanými Psychologií, Parlamentními listy a
dalšími.

Abstract

The final essay examines relationship between consumption of Facebook content and
depression. It displayes studies and articles related with this topic, summarizes their results
and involved information. Essay is mainly focused on study Facebook use, envy, and
depression among college students: Is Facebook depressing? by Tandroc, Ferrucci a Duffy
and study The emotional responses of browsing Facebook: Happiness, envy, and the role of
tie strength. by Lin a Utz and comparises them with online articles published by Psychologie,
Parlamentní listy and other websites.

Zdroje:

TANDOC, Edson C.Jr., FERRUCCI, Patrick, DUFFY, Margaret (2014).
Facebook use, envy, and depression among college students: Is facebooking
depressing?. Computers in human behavior. Dostupné z:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214005767

LIN, Ruoyun . UTZ, Sonja. (2015). The emotional responses of browsing
Facebook: Happiness, envy and the role of tie strenght. Computers in human
behavior. Dostupné z:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321500360X

Autor: Barbora Kopecká

No comments:

Post a Comment