Saturday, January 28, 2017

Jak Facebook kultivuje soukromíAutor: Tereza Jeřichová
 
Abstrakt:
Tato práce vychází z textu Social media cultivating perceptions of privacy: A 5-year analysis of privacy attitudes and self-disclosure behaviours among Facebook users, který pojednává o vlivu užívání sociálních médií, konkrétně Facebooku na postoje k soukromí a na ně navazující tendence ke sdílení privátních informací jak na sociálních sítích, tak v běžném životě. Práce primárně vychází ze srovnání této studie se studií, která byla napsána před deseti lety danah boydovou a věnovala se též soukromí na Facebooku. Toto srovnání slouží jako podklad pro úvahu nad tím, jak se změnilo uvažování o sociálních sítích v čase a co nám sociální sítě jako je Facebook dnes říkají o tom, co se děje s naším každodenní realitou.

Abstract:
            This essay is based on a study called Social media cultivating perceptions of privacy: A 5-year analysis of privacy attitudes and self-disclosure behaviours among Facebook users, which focuses on the effects of social networks use, especially Facebook use on privacy perceptions and self-disclosure behaviours online and also offline. We primarily aim to compare this study with danah boyd’s article about privacy on Facebook that was written ten years ago. This comparison is used as a base for the reflection of the change in our thinking about social network sites and reflection about what these thoughts tell us about what is happening with our everyday life. 

Zdroje:
boyd, d. (2006) Facebook Privacy Trainwreck. In: Convergence 14(1): 13–20. Dostupné z:
Debatin, B.; Lovejoy, J. P.; Horn, A. K. (2009) Facebook and online privacy: attitudes, behaviors, and unintended consequences. In: Journal of Computer-Mediated Communication 15(1): 83–108. Dostupné z:
Gerbner, G. et al. (2002) Growing up with television: cultivation processes. In: BRYANT, Jennings, ZILLMANN, Dolf. Media effects: advances in theory and research. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Sen, B. (2016) Information as Ritual: James Carey in the Digital Age. In Cultural Sudies – Critical Methodologies: 1–9. Dostupné z:
Tsay-Vogel, M.; Shanahan, J.; Signorielli, N. (2016) Social media cultivating perceptions of privacy: A 5-year analysis of privacy attitudes and self-disclosure behaviours among Facebook users. In: New media & Society: 1–12. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444816660731
Trepte, S. (2015) Social Media, Privacy, and Self-Disclosure: The Turbulence Caused by Social Media’s Affordances. In: Social Media + Society: 1–2. Dostupné z:No comments:

Post a Comment