Thursday, January 12, 2017

Konec tištěných knih: mýtus o mizejícím médiu

Abstrakt
Tato závěrečná práce pro předmět Sociální teorie nových médií se zabývá odborným článkem E-readers and the death of the book: Or, new media and the myth of the disappearing medium, jenž byl publikovaný v časopise New Media & Society. Dvojice autorů se v něm zabývá v historii se opakujícím mýtem o mizejícím médiu, a to na aktuálním příkladu tištěných a elektronických knih. Právě tištěná kniha je často zmiňována v souvislosti se zánikem média a v článku jsou předloženy tři nejčastější narativní vzorce, jež tuto diskuzi formují. Po sumarizaci původního článku a jeho zasazení do kontextu mediálních studií podává autor své vlastní zamyšlení.

Abstract
This paper for Social Theories of New Media discusses an academic article E-readers and the death of the book: Or, new media and the myth of the disappearing medium which was published in New Media & Society journal. In their study, authors focus on a recurring narrative about the disappearing medium and printed and electronic books are used as an example. For this reason, we are presented with three narrative patterns shaping the academic discussion in present days. In the end of this paper, the author offers his own thoughts about this topic.

Zdroj odborného článku:
BALLATORE, A. a S. NATALE. E-readers and the death of the book: Or, new media and the myth of the disappearing medium. New Media [online]. 2016, 18(10), 2379-2394 [cit. 2017-01-02]. DOI: 10.1177/1461444815586984. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444815586984

No comments:

Post a Comment