Sunday, January 15, 2017

Parody účty jako nová forma žurnalistiky?

Abstrakt:


Parody účty uživatelům nepřináší pouze zábavu, ale mohou být i novou formou žurnalismu. To alespoň tvrdí Tim Higfield, autor práce News via Voldemort: Parody accounts in topical discussions on Twitter. Ve své kvalitativní analýze zkoumá, jakým způsobem twitterové parody účty inkorporují aktuální dění do svých tweetů. Cílem této práce je shrnout poznatky, ke kterým Tim Higfield ve svém výzkumu došel, zasadit je do kontextu mediálních studií a v neposlední řadě je kriticky zhodnotit. Práce je doplněna o krátký kvantitativní výzkum, jež zkoumá, jak parody účty zapracovávají konkrétní aktuální události do svých tweetů.

Abstract:


Parody Twitter accounts aren’t merely entertainment, but they could also be considered a new form of journalism, claims Tim Higfield, a news author via Voldemort: Parody accounts in topical discussions on Twitter. His qualitative analysis examines how parody twitter accounts incorporate current events into their tweets. The aim of this paper is to summarize Tim Higfield’s research, put it context of media studies and, last but not least, critically evaluate his findings. This work is accompanied by some brief quantitative research that explores how these parody accounts incorporate specific current events into their production.

Zdroj:

Tim Highfield, News via Voldemort: Parody accounts in topical discussions on Twitter, New Media & Society 18, č. 9 (2015). 2028-2045.


No comments:

Post a Comment