Sunday, January 29, 2017

Sexuální obtěžování online na příkladu nevyžádaného sextingu: nechávají si jej ženy líbit?

Abstrakt:

Závěrečná práce k předmětu Sociální teorie nových médií zpracovává otázku sexuálního obtěžování online a konrétně se zaměřuje na to zodpovědět, jak ženy reagují na nevyžádaný sexting. S narůstající digitalizací se v kyberprostoru začíná více poukazovat na problematiku sexuálního obtěžování online, které není narozdíl od sexuálního obtěžování offline snadné přesně definovat a důsledně postihnout. Díky tomu je často pro oběti sexuálního obtěžování na internetu jedinou možností obrany jejich reakce na nevhodný sexuální obsah. Cílem práce je zjistit, zda se ženy stavějí do pozice pasivní oběti sexuálního obtěžování, nebo se svou reakcí nevhodnému chování aktivně brání.

Práce se opírá o výsledky studie akademiček Laury Vitis a Fairleighy Gilmour Dick pics on blast: A woman’s resistance to online sexual harassment using humour, art and Instagram a malý výzkum připravený přímo pro účel této práce, který mapuje jak se ženy staví k otázce sextingu, konrétně jeho fotografické formy, takzvaných dick pics. 


Abstract:

Essay related to the course Social theory of new media deals with problem of sexual harassment online and aim to analyze how women react to the non-consensual sexting. Regarding the spreading digitalization, the issue of sexual harassment online is emerging, yet not easy to define and prosecute. Because of that, the only way for the victims of harassment online to defend themselves is personal reaction to an inappropriate sexual content. This essay focuses on question, whether women aim to stay in the passive victim role of sexual harassment or they respond to this inappropriate behavior actively.
This text is based on the study of academics Laury Vitis a Fairleighy Gilmour called Dick pics on blast: A woman’s resistance to online sexual harassment using humour, art and Instagram and brief research created for peculiar purpose of this essay, which focuses on the question, how women percept sexting, specifically so-called dick pics.

Zdroj:
Vitis, Laura, and Fairleigh Gilmour. "Dick pics on blast: A woman’s resistance to online sexual harassment using humour, art and Instagram." Crime, Media, Culture (2016) dostupné zde: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1741659016652445.

No comments:

Post a Comment