Thursday, December 3, 2009

Unsere Uni brennt


Uni brennt11.11. večer obsadili studenti Audimax, největší posluchárnu Ludwigs-Maximilians-Universität.Mnichov vyjádřil solidaritu se studenty z Vídně. V hlavní posluchárně přebývají nyní studenti 24 hodin denně. Chtějí vyjádřit svůj odpor vůči školnému, podfinancování školství a nevhodné implementaci bakalářského systému. V současnosti jsou v Německu obsazeny necelé dvě desítky Univerzit. Největší bavorská univerzita má více než 47 000 posluchačů. Aby se do protestů mohly zapojit stovky jednotlivců, aby studenti o svých názorech někoho přesvědčili, musí mezi sebou a s veřejností především komunikovat. Pro spontánní, masové akce, které nabízí nová média významnou platformou. A komu jinému než mladé generace by zacházení s nimi mělo být vlastní?


Víc hlav víc ví

V Audimax se jedná a diskutuje. Když chtěli studenti utvářet vůli kolektivně, vyvinuly dorozumívací signály. Rychlé otáčení zvednutých dlaní značí souhlas, zkřížené ruce naopak odmítavý postoj. Když jsem poprvé vešla do posluchárny nechápavě jsem se dívala. Má-li skupina používat určitý jazyk, je nutné, aby mu členové skupiny rozuměli. Protože jsem nechtěla vysílat náhodné signály, nastudovala jsem si na letáčku návod. Seznámit se s touto znakovou řečí, mohou zájemci i na jetzt.de pro kterou poskytl toto vysvětlení jeden ze studentů. Existence metatextových pravidel je nezbytnou podmínkou pro skupinovou komunikaci. Bez nich by žádné kolektivní porozumění nebylo.

O aktualitách se nechávám zpravovat například pomocí twitteru. Nejlepší informátor má oči všude. Pomocí hash-tagů se podílejí na informačního toku všichni ti, kteří mají zájem. Chci-li ostatním něco sdělit, uvedu do tweetu znak # (anglicky hash) a podle předmětu –unibrennt nebo –ipbe (International Plenum for Better Education).

Studenti z obsazené Audimax jsou vynalézaví a snaží se na sebe upozornit nejrůznějšími způsoby. Čím originálnější budu, tím větší mohu získat ohlas u široké veřejnosti. Proto se nové nápady shromažďují metodou brainstormingu. Na stránkách unsereunibrennt a na facebooku visí výzva Last uns raus gehen und zwar stark (což znamená přibližně: Pojďme do ulici a to rázně) Shromažďují se zde podněty jako zakrýt sochu Anděla míru, rozpustit rudé potravinářské barvivo v mnichovských kašnách nebo běhat na zastávkách metra. Realizovat se budou ty nejlepší a výběr bude široký.


Konzumentem i kuchařem

Já jsem jako zástupce nejpasivnější skupiny uživatelů Youtube nejprve shlédla několik videí. Díky třídění, pojmenování videí samotnými přispěvateli jsem vyhledala, co je spojené s tématem, které mě zajímalo. Když jsem viděla, čeho všeho jsou moji Komillitonen nebo-li kolegové schopni, povzbudila jsem je krátkým a pochvalným komentářem. Samozřejmě jsem nebyla jediná. Objevují se projevy nesouhlasu s obsazením univerzit, povzbudivá zvolání, ale i obdivné komentáře k provedení nebo upozornění na nedostatky. Na poslední z nich autor reagoval omluvou a žádostí o radu k vylepšení.

Najít je možné na Youtube různorodé příspěvky. Nejstaršího data jsou reportáže přebrané z televizních zpráv. Postupně přibývají příspěvky s větší mírou vlastní invence: Na mobilní telefon natočené okamžiky z demonstrací, rokování studentů, diskuse s politiky a vystoupení známých umělců v obsazené posluchárně.

Studenti z Vídně, kteří protesty odstarotvali, nahráli svůj unisoundtracku.Mnichovští studenti se nechali inspirovat a reagovali na uveřejněnou píseň tak, že k němu natočili videoklip a tím ji dále rozšířili a obohatili.


Vídeňský protestsongKlip studentů z LMU

Uživatelé jako součást dialogu s dalšími členy komunity produkují vlastní díla a stávají se tak produsery. Dalšími odpověďmi na video jsou protestní písně jako je Niemals nebo Besetzt. Ty složili, nazpívali a zveřejnili studenti, kteří se věnují hudbě na "amatérské" úrovni.

Web unsereunibrennt obsahuje zprávy, výzvy a program jednání v Audimax, ale hlavně je tvořen příspěvky jednotlivých uživatelů. Blogovat a tedy utvářet obsah stránek může po registraci každý, kdo má co říct. Obdobné možnosti nabízí stránky na Facebooku. Toto prostředí není vhodné pro rozsáhlejší úvahy, ale krátké glosy, poznámky nebo dotazy se objevují o to hojněji. Jejich forma (příspěvky na nástěnku, odkazy, události u nichž členové deklarují účast) a obsah je oproti webu variabilnější (komentář, žádost, povzbuzení, výzva, dotazy „tvůrců“).


Vícekrát o tomtéž a pokaždé jinak


Symboly v sobě koncentrují významy a dají se snadno přenášet, proto je logo skvělým transmediálním textem. V našem případě přímo logo hořící univerzity, které jsem viděla na webových stránkách, jako profilové obrázky, na vlajkách, tričkách jako statický klip k písni nebo jako znak vytvořený z živých těl.

Dění v Audimax absorbuji všemi smysly. K dispozici jsou kratší video záznamy. Ze sluchátek ke mně proudí live stream z jednání. Pokud nejsem o počítače, vystačím si s tweety v telefonu. Moje číslo je uloženo ve správném telefonním seznamu, a proto jsem dostala SMS výzvu, abych se i já účastnila debaty s ministrem školství bavorské vlády. Na školní adresy jsme všichni obdrželi email, abychom se zúčastnili plánované diskuze v obsazené posluchárně. Nostalgici se o programu jednání dozví samozřejmě z plakátů.

Na Flickru jsou stovky fotografií. Některé dokreslují téma obsazené Audimax a jiné dokumentují demonstrace. Živý vstup s prohlášením z demonstrace přineslo 3.prosince radio on3, což je radio pro mladé vysílající po internetu. Text je v písemné formě uveřejněn na stránkách unsereunibrennt. Krátké záznamy z demonstrace zobrazují videa na youtube a ta připojená k profilům na facebooku. Čtu-li si prohlášení z demonstrace,není doprovázeno jásotem a křikem mladých lidí. Mám-li si představit jak zaplnili celé náměstí, že nesou barevné transparenty, které si pro tuto příležitost vyrobili, musím si prohlídnout fotografie.Abych pochopila, že vyrazili i přesto,že venku mrzne a jde jim pára od pusy, musím stáhnout video na youtube. Proto se příběhy vyprávějí transmediálně.

Zajímavé je, že se často objevují metasdělení. Nejen, že jsou primární sdělení šířena různými zdroji, ale samo zprostředkování a samotná transmediálnost je obsahem různých sdělení. Na fotografiích jsou vidět pamflety a transparenty, které pokryly budovu univerzity nebo i palcové titulky novinových článků. Na záznamech z jednání v audimax je vidět, že studenti používají videa z youtube jako názornou ukázku pro publikum.


Přes popsané trendy se nemohu zdržet dojmu, že studenti používají v podstatě prověřených služeb. Youtube, Flickr, Twitter nebo Facebook už ani na širší veřejnost nepůsobí jako sprosté slovo anglického původu. Nedochází k masování uploadování videí na Youtube nebo fotografií na Flickru. Informace na twitter pronikají výrazněji až v 3. týdnu po obsazení Audimax. Nikoho nenapadlo zveřejnit program na internetu, všichni doufali, že se dostanou do večerních zpráv a druhý den do novin. I nastupující generace je stále silně orientována na tradiční média. Studenti tuší, že v užívaní nových médií je síla, zatím jim ale toto uvažování není vlastní.


1 comment:

  1. Dobrý příspěvek, ale opravte čárku ve Víc hlav, víc ví

    ReplyDelete