Friday, April 8, 2011

Kolektivní inteligence hledá kanonický vzhled postav z transmediálního světa DRAGON AGE


Fiktivní svět Dragon Age je příkladem moderního transmediálního vyprávění. Jeho narativ se prolíná skrz komiksy, web komiksy Penny Arcade, knihy, povídky, připravovaný webový seriál, připravovaný anime film, facebookovou hru a další. Hlavním médiem jsou dvě (prozatím) videohry od kanadského studia BioWare: Dragon Age: Origins (2009), datadisk Dragon Age: Origins - Awakening (2010) a Dragon Age 2 (2011).

Velké větvení transmediálního vyprávění s sebou nese komplikace. Ve velkém množství narativů se čtenářům složitěji hledá kanonická verze. Hledání kánonu u žánru CRPG je už samo o sobě náročné. Jako příklad částečné nejednotnosti v transmediálním vyprávění lze užít podobu hlavních postav z prvního dílu ságy Dragon Age.


Hledání pravé Morrigan

Významnou roli ve fiktivním světě Dragon Age hraje čarodějka Morrigan. Její vizuální ztvárnění se liší v určitých větvích transmediálního vyprávění. Zajímavé je, jakou Morriganinu podobu hráči a moddeři (jejich kolektivní intelegence) berou jako relevantní. Oficiální obraz čarodějky se vyskytuje v samotné hře Dragon Age: Origins, v prvním web komiksu Penny Arcade (viz obrázek dole), na propagačním concept artu (nahoře): herních příručkách, na oficiálních stránkách a v CGI traileru Sacred Ashes.

Moddeři shromáždění na stránkách social.bioware.com a dragonagenexus.com celkem logicky ignorují stylizovanou podobu Morrigan z web komiksu Penny Arcade, jejíž převedení do hry pomocí modu by bylo velmi složité a zároveň by narušovalo celkový vizuální styl Dragon Age: Origins. Podoba z concept artu a traileru Sacred Ashes však už moddery motivuje k tomu, aby původní podobu Morrigan z videohry podle těchto předloh upravili a dotvořili.

Na příkladu tří konkrétních modů pro Dragon Age: Origins ukážu, jak hráči o podobě Morrigan mluví a diskutují a jaké jsou jejich argumenty pro výběr právě jedné určité varianty Morrigan jako té správné, dokonce kanonické.

"Tenhle mod vymění původní hlavu Morrigan za mnohem hezčí..."

Častým argumentem pro výběr učitého podoby Morrigan je to, že vypadá lépe než ta, která je ve hře. Modder Drakonnen o svém modu New Morrigan Face (Based on Concept Art) v 2.0 říká: "nová o dost hezčí hlava dělá Morrigan mnohem atraktivnější." A komentáře se vedou také v tomto duchu. Např. AlixD: "Atraktivní =D", Tanant: "Vypadá moc pěkně :) thx".

Drakonnen se v popisu svého modu vyjadřuje i k tomu, proč Morrigan upravil právě podle toho určitého concept artu: "Protože použili (pozn. autora BioWare) tento concept art na krabici, i když kolorovaný do červena, tak si myslím, že by se hodilo, abych jí upravil tak, aby se tomuto obrazu podobala co nejvíce." Z toho výroku lze vyvozovat, že Drakonnen hierarchizuje doprovodné transmediální vyprávění - snaží se najít jakousi nejmožnější oficiální kanonickou verzi Morrigan. Velmi viditelnou podobu z obalu hry bere jako přinejmenším stejně legitimní a oficiální jako tu ve hře. Pomocí svého modu pak dochází ke kompromisnímu řešení mezi obrazem concept artu (popř. obalu krabice videohry) a podobou ve hře, neboť se musí přizpůsobit možnostem toolsetu a Eclipse enginu Dragon Age: Origins.

Trailer modu podle traileru

Bizarním příkladem modu, který svou předlohu našel v CGI traileru Sacred Ashes, je Trailer Edition. Modder Wabfloyd v něm upravil vzhled tří postav (včetně Morrigan) a hlavního protagonisty (jehož vzhled je ale modifikovatelný i ve hře samotné), aby se podobaly traileru Sacred Ashes. Dokonce vytvořil i nové modely brnění. Ve svém popisu je sice velmi stručný, ale reakce na jeho mod se vedou ve stejném duchu jako u prvního zmíněného modu: např. Sick Boy87: "Udělal jsi nejlepší obličeje pro Morrigan a Lelianu. Gratuluju."

Trailer Edition se nikdy nedočkal finální verze (pouze traileru finální verze), jeho autor zmizel a od listopadu 2009 stránku s modem neaktualizoval. Přesto se pracovní verze stala docela populární.

Pro úplnost: na podobné trailerové téma vznikl i mod pro Dragon Age 2 nazvaný DA2 Trailer Warden Armor.

Delší brada, hustší obočí, nové vlasy

Podobu z traileru (a i z concept artu) se do hry snaží přenést i další mod New Morrigan and Leliana Faces. Autorka Eshaye v komentářích pod modem mluví o tom, že se chtěla přiblížit originálu. Co myslí tímto originálem je nejasné. Chronologicky lze jako originál považovat concept art, ale ten je, jak vyplývá z názvu, pracovní verzí, návrhem.

Hráči reagují podobně jako u ostatních modů: např. "... opravdu se teď obličej Morrigan víc podobá tomu úžasnému concept artu..."

Eshaye se také vyjadřuje k důvodu, proč se rozhodla upravit obličeje podle concept artu. Byly podle ní neproporcionální. To je sice prozaičtější důvod, ale i tak poukazuje na nesourodost různých podob Morrigan (a Leliany) v jednotlivých větvích transmediálního vyprávění.Vybledlá Isabela

Novým terčem úprav se po Morrigan a Lelianě stala exotická pirátka Isabela z Dragon Age 2. Isabela je upravována ve čtyřech základních směrech: a) aby více připomínala svou verzi z Dragon Age: Origins (2009), b) aby měla kalhoty, c) aby měla jinak barevné oblečení, d) aby měla světlejší pleť. Poslední změna se částečně insipiruje concept artem. Tuto motivaci uvádí i Nightsider2169 v komentářích pod modem Isabela Improved: "Když se podíváte na Dragon Age: Origins, oficiální tapety od BioWare, herní příručku a manuál, tak všude je Isabela bílá kromě hry samotné. Je ošklivá a potřebuje změnit."

I zde lze tedy vystopovat tendenci najít alternativní podobu v jiných částech transmediálního vyprávění, když nám nevyhovuje oficiální herní verze. Barva pleti je však relativně citlivé téma, které vyvolává vyostřenější reakce než mody, které upravovaly Morrigan či Lelianu.

Kde je tedy kánon?

Kánon by se měl nacházet v hlavním médiu fiktivního světa Dragon Age, tedy ve videohrách. Existence jiných variant a relativní nespokojenost (ve srovnání s alternativami) s podobou ve videohrách však pozici kánonu oslabuje. Moddeři se pak pro insipiraci uchylují k obrazům z jiných částí transmediálního vyprávění a vytváří jakýsi kompromisní kánon složený z hezkých (ve smyslu, jak o tom mluví sami hráči a moddeři) aspektů jednotlivých transmediálních vyobrazení.

Je důležité připomenout, že tyto mody se věnují především důležitým postavám z fiktivního světa Dragon Age.

Komunita okolo Dragon Age se více zaměřuje na úpravu ženských postav, i když samozřejmě existují i mody upravující muže. V současnoti se největšímu zájmu modderů a také hráčů, kteří mody používají, těší pirátka Isabela (viz Sexy Fair Skinned Isabela v2, Sexy Outfit for Fair Skinned Isabela nebo Isabela Pants and Shorts).

Honza Švelch

1 comment:

  1. Dobré! Zřejmě moddeří mají pocit, že při designu modelu postavy pro samotnou hru se grafici odchýlili od concept artu neúmyslně - prostě se jim to "nepodařilo"...

    ReplyDelete