Monday, April 25, 2011

The Huffington Post

The Huffington Post aneb noviny

"všech" pro všechny

Jedná se o zpravodajsky zaměřenou americkou webovou stránku, která je založena na bázi obsahu generovaného převážně různými bloggery a publicisty. De facto se tak jedná o platformu, na níž mají tito přispěvatelé možnost publikovat své komentáře, které pak představují jakousi názorovou alternativu vůči oficiálnímu zpravodajství. Tato webová stránka tak vytváří komunitu opírající se o zpravodajské blogy jednotlivých jejich členů. O tom ostatně vypovídá i popisek na kmenové stránce The Huffington Post, který zní: „The Internet Newspaper: News Blogs Video Community.“

Tyto Internetové noviny založila Ariana Huffington v květnu roku 2005 a z původní hrstky komentátorů se postupně vytvořila současná komunita, která čítá více jak 9000 bloggerů. A mezi těmito publicisty můžeme nalézt velké množství celebrit, akademiků či jinak významných osobností. The Huffington Post na svých stránkách navíc v současné době zaznamenává cca 1 milion komentářů za měsíc. K tématům se tedy nevyjadřují pouze „oficiální“ publicisti či bloggeři, ale také samotní čtenáři těchto internetových novin.

Vše by se zdálo být takřka ideální. The Huffington Post poskytuje alternativní a nezávislé zpravodajství generované ze strany různě erudovaných publicistů, kteří se tak mají možnost vyjádřit k tématům z pohledu, který by v jiných médiích často ani nemohl zaznít. Navíc se zde mohou realizovat např. i experti na alternativní medicínu, kteří mnohdy v oficiálním tisku za experty považováni nebývají – tudíž nemají možnost se k daným tématům vůbec vyjádřit. Různí přispěvatelé, bloggeři a diskutující pak pomáhají na pozadí The Huffington Post rozvíjet specifický druh kolektivní inteligence oficiálně se opírající o názorovou pestrost a nezávislost.

Nicméně The Huffington Post se díky tomuto svému nastavení dostal již do řady problémů. Musel čelit značným kritikám ze strany vědců, kteří se snažili ostře vyhranit vůči některým článkům z alternativní medicíny především pokusem vyvrátit tato tvrzení. Nicméně tyto jejich pokusy, ač publikované na stránkách The Huffington Post, byly údajně podrobeny velké cenzuře, která právě vyvolala vlnu těchto kritik. Ostatně nejde zdaleka o jediný případ, kdy se jistá komunita snažila popřít či přímo napadnout některé obsahy zveřejněné na těchto stránkách. Avšak asi nejzásadnější problém nastal 7. února roku 2011, kdy Ariana Huffington obdržela od společnosti AOL neuvěřitelných 315 milionů dolarů za tyto internetové noviny, které se rázem staly majetkem společnosti AOL, přičemž Ariana Huffington stanula v čele The Huffington Post Media Group, pod níž nyní spadají všechny soudobé platformy AOL včetně The Huffington Post.

Takováto „fůze“ okamžitě vyvolala obrovské množství kritik a v dubnu roku 2011 vyústila v několikamilionové žaloby ze strany publicistů a bloggerů za tzv. ušlý zisk. Komunita přispěvatelů, z nichž drtivá většina vytvářela obsah deníku, aniž by za to vlastně byla jakkoli finančně ohodnocena, tak v podstatě z drtivé většiny pomohla vytvořit obsah platformy, za jehož prodej však inkasovala peníze pouze Ariana Huffington. Je pravda, že tyto internetové noviny de facto celou dobu fungovaly na bázi produsage, kde samotní uživatelé generovali jejich obsah. Nicméně problém zde pochopitelně nastal v okamžiku prodeje, kdy byl uživatelsky generovaný obsah zneužit za účelem vlastního obohacení (ze strany producenta).

To vše zároveň poukazuje na dosud velmi nevyjasněnou hranici mezi producenty a uživateli, která na bázi platforem tohoto typu v současné době existuje. Reálnými autory jednotlivých příspěvků jsou totiž pochopitelně publicisté či bloggeři, ovšem formálním autorem všech těchto příspěvků zůstává pouze Ariana Huffington. Zvláště očima politických ekonomů by tak šlo v tomto případě bezpochyby mluvit o jisté formě „vykořisťování“ uživatelů, která tak pomáhá stanovovat novou formu nadvlády. Zároveň to také poukazuje na neschopnost soudobého legislativního systému jasně stanovit hranice pro takovéto nakládání s příspěvky publicistů, jenž se tak ocitají v pozici vykořisťovaných jedinců, které systém není schopen ochránit před podobnými machinacemi.

Slavný americký satirický komik Stephen Colbert se dokonce v souvislosti s touto kauzou internetového deníku rozhodl založit vlastní stránku, která celou činnost problematického webu paroduje. K tomu ho nejvíce vyburcoval okamžik, kdy se na stránkách „Huffu“ objevila videa z jeho show, aniž by o tom věděl a aniž by z toho měl jakoukoli finanční odměnu. Jde přeci pouze o uživateli generovaný obsah, který tím pádem spadá pod vlastnictví „Huffu“. V obdobném duchu tedy Colbert založil svojí satirickou stránku, která se nazývá The Colbuffington Re-Post. Zde si nelze nepovšimnout vtipného spojení mezi výrazy Colbert a Huffington, nicméně podstatné je i slovo Re-Post, které přímo napadá jeden z principů, na jehož bázi The Huffington Post funguje – tj. přeposlaný obsah. Jakmile o vzniku satirických stránek informoval i kmenový deník, tak Coblert natočil video ve své show Colbert Nation, kde rozehrává vtipné slovní hříčky reflektující přeposlání materiálu ze strany „Huffu“ z již přeposlaného materiálu The Huffington Post ze stránek The Colbuffington Re-Post. Tím jasně dává najevo, co si o celém principu fungování těchto stránek v souvislosti s jejich prodejem vlastně myslí.

Na jednu stranu tu tedy máme internetové noviny umožňující publikování relativně nezávislých obsahů ze strany publicistů, bloggerů a uživatelů. Na druhou stranu se ovšem ukazuje, že tato „nezávislost“ je programově řízena šéfkou celého tohoto projektu, která zneužívá obsahu generovaného uživateli k vlastnímu obohacení. Přes všechna úskalí tak The Huffington Post bezesporu patří k soudobým společenským fenoménům světa internetového zpravodajství, který však zároveň poukazuje na zastaralost ustanovení vztahu mezi tvůrci obsahu a jejich uživateli.

Vojtěch Novák

No comments:

Post a Comment