Wednesday, April 20, 2011

Color.com: Ukaž mi, co fotíš, a já ti ukážu, jaké máš přátele


Představte si, že čekáte v dlouhé frontě na zmrzlinu a o několik lidí před vámi stojí sympatický protějšek. Stydíte se ho oslovit. V tom si ale vzpomenete, že s sebou máte dobrého pomocníka. Na svém chytrém telefonu zvolíte aplikaci Color.com, vyfotíte něco hezkého ve svém okolí, připíšete něco vtipného a budete doufat, že sympatický protějšek má stejného pomocníka jako vy. Pokud tuto podmínku dotyčný splní a stojí do třiceti metrů od vás, pak se mu automaticky vaše fotografie a vzkaz zobrazí v mobilu. Objekt vaší pozornosti začne hledat, kdo v dané vzdálenosti obrázek pořídil a společný zájem je v tu chvíli na světě. Pak už stačí jen se přenést z virtuálního světa do reality.

Jiný příklad. Jste zmrzlinář a nikdo si k vám nechodí kupovat zmrzlinu, protože všichni chodí ke konkurenci do vedlejší cukrárny. Vsadíte tedy na Color.com. Vyfotíte mobilem několik krásných a velkých kornoutů se zmrzlinou, nápis na své prodejně, připíšete cenu a čekáte, zda si lidé ve frontě u souseda začnou nejprve prohlížet své mobilní telefony a posléze se začnou ohlížet po vašem krámku: „Páni, ten vedle má tak velké a levné kornouty se zmrzlinou a my tady čekáme v dlouhé frontě!“ řeknou si uživatelé nové mobilní aplikace a rozeběhnou se pro zmrzlinu k vám. To jsou ovšem zatím jen utopistické scénáře.Lokální přítel
O jakou technologickou novinku se tady vlastně jedná? Color.com je novou geosociální službou pro sdílení fotografií, videí i komentářů. Jedná se o mobilní aplikaci (aplikace funguje na iOS a Android telefonech), která dokáže zároveň velmi přesně určit naši polohu. Umožní nám vyfotit a publikovat fotografii, kterou pak ukáže lidem, jež jsou přibližně do třiceti metrů od nás. Kromě této fotografie se automaticky ostatním uživatelům této aplikace zobrazí i náš profil a historie. Jednotlivý snímek lze okomentovat.

Podmínkou pro možnost vyměňování kreativního obsahu je existence komunity. Ta je teoreticky splněna. Uživatelé tak nejen tvoří nové lokální sociální vztahy, ale zároveň tvoří společný pohled na svět kolem sebe, který se proměňuje s každým novým uživatelem i jednotlivým záběrem. Z hlediska Brunsova pojetí produsage lze říci, že v tomto případě jde o „sdílenou prostorovou paměť a kolektivní zásobník naší vizuální znalosti světa.“ Jde tak o shromažďování určitého typu znalostí, či spíše způsobu nahlížení na naše okolí.Kromě těchto nových možností však nutně dochází i k posunu ve vnímání našeho soukromí. Určení naší fyzické polohy už s pomocí Color není problém. Je tedy otázka, z jakého důvodu si takovou věc (kromě dvou příkladů v úvodu - seznamky a hyperlokální reklamy) bude chtít někdo pořídit. Jde vlastně o vytváření sociálních vazeb na základě naší polohy. Čím častěji se dostáváme do blízkosti jiného uživatele, tím je pro nás tento člověk (nebo spíš jeho fotka) důležitější. Když přestáváme být ve fyzickém kontaktu, začne se tento člověk z naší databáze „vytrácet“ (údajně jeho fotka postupně šedne, až se úplně vytratí). Co se týká databáze fotografií, má opravdu velké kapacitní možnosti. Vidíme totiž také fotky a profily lidí, kteří jsou do třiceti metrů od člověka, kterého už mezi svými kontakty máme, přestože my jsme v jejich blízkosti nikdy nebyli.

Stejně jako například na Facebooku, lze na základě tohoto sdílení dat snadno vytvářet nové sociální vztahy, ale můžeme také nežádoucí uživatele zablokovat. Provozovatelé Color.com kladou důraz také na to, aby jednotliví uživatelé vystupovali pod skutečnými jmény a fotkami v profilech. Uživatelé mají možnost mazat snímky, které sami nahrají a případně mohou nahlásit závadný obsah. To, v čem se od jiných sociálních sítí liší, je právě dynamika tvorby sociálních vazeb (sdílíme všechna data se všemi a jediným kritériem je lokálnost).

Zůstane(me) na ocet?
Jak bylo naznačeno, spuštění nové mobilní aplikace se zatím neobejde bez určitých nedostatků či komplikací. A to jak z hlediska praktického využití, tak i z hlediska etického. Pro reálný úspěch je také na začátku zapotřebí velká hustota uživatelů. Protože je zatím Color zdarma, lze se domnívat, že už jen ze zvědavosti někteří tuto novinku vyzkouší. Ale o hromadném boomu se dá asi hovořit jen stěží. Problémy mohou vzniknout i v oblasti ochrany osobních údajů. Ovšem to už záleží na každém jedinci. Pokud si tuhle službu aktivuje, tak musí počítat i s možnými negativními důsledky.

Jestli tedy najde Color smysluplné využití, tak to bude nejspíš v oblasti reklamy. Pochybuji, že až budete stát v létě ve frontě na zmrzlinu, tak se s jeho využitím seznámíte.

Jana Teplá

No comments:

Post a Comment