Thursday, November 11, 2010

Anotace k práci - Facebook jako zpravodajské médium na příkladu české internetové krajiny (Jakub Špičák)

Práce pojednává o tématu dnešní nejpopulárnější "klasické" soicální sítě, Facebooku, a o jeho využití, coby zpravodajského a publicistického média. Široce popisuje základní tematická fakta, od uvedení tématu, přes historii sítě a všeobecké statistiky jejího užívání u nás, i ve světě, a popisuje způsoby jejího užívání jako média pro sdílení informací.

No comments:

Post a Comment