Tuesday, November 30, 2010

Springwise, lovci nápadů a inovací

Znáte to, hlavou vám bleskne úžasný podnikatelský nápad. Samozřejmě přelomový a s největší pravděpodobností vedoucí k obrovskému balíku... Jenže dříve nebo později v naprosté většině případů zjistíte, že jste minimálně až druzí a že už dávno podobná myšlenka napadla někoho před vámi. A dokonce ji stihl také realizovat. Pokud jste fanoušky inovací a zajímavých podnikatelských nápadů ze všech koutů světa, můžete na to jít také opačně a hledat místo, které sdružuje jak lokální, tak globální myšlenky a podněty, a pak se jimi případně inspirovat při vlastní činnosti.

Glokalizovaní Nizozemci

Jedním z nejsledovanějších internetových serverů nabízejících informace o inovativních podnikatelských myšlenkách je anglicky psaný web www.springwise.com. Ten funguje jako každodenně aktualizovaný blog a stojí na principu tzv. glokalizace, přináší tedy informace o lidech, skupinách, organizacích či firmách, které jsou schopny a ochotny myslet globálně a jednat lokálně. Web je svým zacílením rozkročen prakticky do všech kontinentů a míří nejen na online svět, ale také na podnikatelské záměry v kamenném světě.

Springwise založil v roce 2002 podnikatel Reinier Evers, společnost sídlí v nizozemském Amsterdamu. Struktura webu je jednoduchá, zachovává si striktně podobu blogu, témata jsou řazena do jednotlivých rubrik, ať už jde například o ekologii, vzdělávání, státní správu, módu, zábavu, finanční služby, marketing a reklamu, média, telekomunikační služby, neziskové organizace, maloobchodní prodej, styl a design, automobilový průmysl a dopravu či turismus a cestování apod.

Tisíce springspotterů

Na textech o regionálních podnikatelích či firmách s globální aspirací se podílí jednak tým stálých editorů a přispěvatelů, ale hlavně více než 8 tisíc dobrovolníků z více než sedmdesáti zemí světa, kteří permanentně sledují nové trendy, vznikající koncepty, zajímavé expanze, fúze a kooperace a také originální inovace existujících myšlenek po celém světě. Právě tahle poměrně unikátní síť pomáhá udržovat Springwise neustále aktuální, díky ní nabízí svým čtenářům právě ty nejžhavější světové i lokální trendy.

Tisíce dobrovolných přispěvatelů, tzv. springspotters, prolamují tradiční hranice mezi tvůrci obsahu - producenty, a příjemci sdělení - uživateli. Springwise tak funguje na základech tzv. produsage, což je koncept, v jehož rámci již publikum není jen pasivním příjemcem mediálního obsahu, ale stává se zároveň jeho spoluautorem. Springspotteři jsou produktivními uživateli, produsery, jejichž klíčovou charakteristikou je fakt, že jsou ochotni sdílet - informace, postřehy, vědomosti. Bez jejich příspěvku by Springwise nemohl být nikdy takovou zásobárnou dobrých nápadů a inovací a neudržel by aktuálnost jako jednu ze zásad své existence. Na druhou stranu charakteristickým rysem Springwise je otevřenost, schopnost absorbovat vnější podněty, přetavit je do podoby přínosných informací, uváženě informace filtrovat, ale rozhodně žádnou nezavrhovat. Což je pro koncept produsage podstatné.

Kam nedosáhneme my, můžete vy

Springspotteři fungují jako dokonalá síť, v níž jsou zachytávány nápady, zajímavé myšlenky, ideje. Prostřednictvím platformy, která jim umožňuje sdělovat informace, je šíří dál, zároveň jsou schopni stávající informace doplňovat o nové postřehy a poznatky, rozšiřovat o pohled z jiných zemí a kultury. Springspotteři a Springwise jako takový svým fungování zapadá do definice kolektivní inteligence jako schopnosti skupiny najít větší množství nebo kvalitnější řešení problému, než by to svedli její jednotliví členové. Springwise využívá znalosti, zkušenosti a vědomosti kolektivu, aktivní skupiny lidí, opírá se nejen o rozhled svého týmu, ale i o kolektiv zmíněných springspotterů.

Dle filozofa Pierra Lévyho, jsme-li schopni vytvářet inteligentní komunity schopné iniciativy a rychlé reakce, máme větší šanci na úspěch v současném vysoce konkurenčním prostředí. Princip směny znalostí a zkušeností v rámci Springwise také zapadá do Lévyho myšlenky znalostního prostoru (knowledge space), definovaného třemi pilíři: rostoucí úrovní znalostí, počtem zapojených lidí do učení a vytváření nových znalostí a novými prostředky sdílení.

Zavřete oči, víme, jak to bude...

Díky znalostnímu prostoru může Springwise do jisté míry působit také jako prediktivní systém, který je díky agregaci postřehů svých přispěvatelů schopný odhalovat trendy v podnikatelské sféře a nabízí obrysy možného vývoje v jednotlivých sledovaných oblastech.

Zmínka na Springwise.com může být pro start-upy, tedy rozjíždějící se podnikatelské projekty, polibkem smrti i lanovkou vzhůru. Záleží na připravenosti firem či jednotlivců, kteří za projekty stojí. Springwise společně například se serverem TechCrunch dokáže zajistit skokovou návštěvnost a popularitu daného projektu, což ho může buď zahubit, nebo naopak nastartovat.

Děje se tak i díky mnoha různým kanálům, kterými Springwise distribuuje svá sdělení. Vedle samotných webových stránek je to např. prostřednictvím RSS čteček či pravidelného týdenního newsletteru se shrnutím všech novinek, účtu na Twitteru či přes Facebook apod. Ostatně třeba na Twitteru sleduje účet Springwise přes 21 tisíc lidí.

No comments:

Post a Comment