Sunday, November 28, 2010

JEN HO NECHTE, AŤ SE ZEPTÁ ANEB TELEVIZNÍ HYDE PARK

Už téměř rok vysílá Česká televize pořad Hyde Park. Sama ho definuje jako první interaktivní pořad v Česku. Hyde Park dává prostor divákům účastnit se vysílání, klást dotazy vybranému hostovi a reagovat na jeho vystoupení. Koncept počítá s diváky jako aktivním publikem, které má zájem účastnit se tvorby pořadu a podílet se na jeho vyznění. Hyde Park se vysílá každý všední den deset minut po osmé hodině večerní a cílí na všechny obyvatele ČR. Jejich složení z hlediska věku nebo pohlaví se liší podle vybraného hosta. Diváci mohou pro komunikaci s pořadem využívat hned několika komunikačních kanálů. Dá se předpokládat, že prostřednictvím nových médií, jako je Facebook nebo Twitter, se zapojí spíš mladší diváci. Tvůrci nezapomínají ale ani na starší a zvolili pro interakci s nimi i dotazy prostřednictvím sms zpráv, telefonů nebo formuláře na webových stránkách pořadu.

Z hlediska výb
ěru hostů se Hyde Park snaží být co nejvíce různorodý. Neřeší jenom politická a společenská témata, ale pátky bývají pravidelně vyhrazeny pro sport. Hosty byli už i mnohonásobný zlatý slavík Karel Gott, hokejová legenda Jaromír Jágr nebo populární televizní kuchař Zdeněk Pohlreich. Před volbami do Poslanecké sněmovny v pořadu vystoupili i lídři všech kandidujících politických stran. Program střídavě moderují Pavlína Kvapilová, která současně působí jako zástupkyně šéfredaktora ČT pro Nová média, Daniel Takáč, dlouholetý politický zpravodaj České televize, a páteční sportovní témata jsou vyhrazena pro Jaromíra Bosáka z redakce sportu ČT.

Výběr hostů se většinou řídí jednoduchým principem: dramaturgie pořadu se snaží odrážet dění každého dne a jeho hlavní téma odpovídá i tématu pořadu. Nejednou se tak stalo, že i přesto, že host dne byl vybrán a
oznámen divákům a potencionálním tazatelům, v reakci na něco „aktuálnějšího“ byl zrušen a Hyde Park se odvíjel úplně jiným směrem s jiným hostem. Toto se dá považovat za příjemnou snahu tvůrců nabídnout to, co by lidi u obrazovek mohlo zajímat nejvíc. Což se v kontextu denního vysílání zpravodajského programu, kde téměř neustále běží živé zprávy nebo diskusní pořady, stává čím dál obtížnějším. Logicky musí občas docházet k tematickému vyčerpání, a to hlavně v momentech, kdy se o hlavní postavu dne, což může být například premiér, ministr nebo ten, o kom se nejvíc mluví, „pere“ několik pořadů najednou. Je jistě na zvážení dramaturgie, jestli by takový host měl vystoupit spíš v „lidsky moderovaném“ Hyde Parku, nebo například v analytických Událostech, komentářích.

Hlavním cílem televizního Hyde Park je vytvořit přímou komunikační linku mezi divákem a hostem. Zatímco ve většině ostatních
formátů je moderátor tím jediným, kdo pokládá otázky, zde spíš usměrňuje debatu, vyzývá diváky k zapojení do programu a doplňuje jejich dotazy. Do pořadu je vždy zapojen i jeden redaktor v terénu. Dramaturgové se většinou snaží, aby prostředí pro živý vstup co nejvíce odpovídalo tématu. Proto když je hostem například ekonom, redaktor vyráží na vysokou školu ekonomickou a tam vybírá studenty, kteří se chtějí ptát. Už jsme se setkali i se vstupy z fotbalových stadionů, domova důchodců nebo nemocnic. Několikrát byli vybraní fanoušci pořadu pozváni přímo do České televize, kde kladli otázky ve studiu nebo Hyde Park sledovali z jiného studia, ve kterém s nimi byl i druhý moderátor a vyzýval je k otázkám.

Diváci mohou s televizním Hyde Parkem komunikovat několika kanály. Pořad má vlastní internetovou stránku, kde jsou všechny instrukce pro ty, kteří se chtějí zapojit. Dále je tam videoarchiv jednotlivých dílů, videa ze zákulisí a diskuse, kde diváci reagují na už odvysílané díly, nebo diskutují i o jiných tématech. Mezi hlavní využívané komunikační kanály patří Facebook a Twitter. Na Facebooku má pořad okolo 12 tisíc fanoušku a na Twitteru asi tisícovku „následovníků“. Facebooková stránka je také propojená s profilem celé zpravodajské stanice ČT24, která má už téměř čtyřicet tisíc členů. Na fanouškovské stránce “čtyřiadvacítky“ se tak často objevuje, kdo bude hostem Hyde Parku, a tak se tato informace dostane i k lidem, kteří nechtějí být přímo příznivci pořadu. Dále je možné se do vysílání zapojit i prostřednictvím telefonního hovoru, Skypu nebo esemesek.

Facebooková stránka slouží jako hlavní zdroj informací a také na ní fanoušci pořadu nejvíc a nejčastěji diskutují a z ní pochází i nejvíc dotazů do vysílání. V současném rozmachu této sociální sítě je to celkem pochopitelné.
Při dlouhodobějším sledování diskusí pod statusy pořadu se dají nalézt jedinci, kteří jsou aktivní téměř u každého tématu a neváhají vyjádřit se k čemukoliv. Tým Hyde Parku také často na Facebooku vyhlašuje různé soutěže o účast na exkurzi v televizním zákulisí. Většinou to funguje na principu „ten nejrychlejší vyhraje“ a výlet do televize si tak udělá například prvních 30 přihlášených. Vybraní fanoušci poté mohou přijít na vysílání určitého dílu a absolvují i prohlídku zákulisí přípravy.

Ale do jaké míry je pořad skutečně interakaktivní je na zvážení každého diváka. Je jasné, že v objemu dotazů, které pro jednotlivý díl jen na Facebooku často dosahují stovek, musí existovat někdo, kdo otázky třídí a vybírá ty, které se dostanou do vysílání. A navíc je nutné počítat i s dotazy, které přijdou přímo při vysílání a reagují na odpovědi hosta nebo jeho postoje představené v pořadu. Nově bylo zavedeno takzvané palcování, kdy fa
noušci mohou hodnotit jednotlivé dotazy „palcem dolů nebo palcem nahoru“ a tak označit dotaz za trefný, nebo naopak za nevhodný. Toto opatření pomáhá i dramaturgům při výběru do vysílání.

Další nemalou část zaberou vstupy z terénu a telefonáty. Občas se pořad snaží zapojit i lidi na Skype, kteří se spojí se stránkou pořadu a mohou tak klást „videodotaz“ přímo do vysílání. Zde bývá často problém s kvalitou spojení stejně jako v telefonátech. Obecně tyto dva zdroje často způsobují zbytečné zpomalení, kdy se moderátor snaží hosta přimět k jasné formulaci dotazu a pořad tak ztrácí dynamiku. Často se také stává, že respondenti v živých vstupech z terénu chtějí spíše prezentovat sebe než svůj dotaz. Divák se pak u televizní obrazovky spíš baví, než aby věnoval pozornost tomu, co osoba říká. V pořadu se tak už se svým dotazem objevil i Jaroslav Suchý, který se v českém mediálním prostředí proslavil jako ten, který pohladil amerického prezidenta Obamu při jeho návštěvě Prahy. Suchý jako účastník exkurze fanoušků seděl přímo ve studiu a sledoval vysílání Hyde Parku.

Problém také nastává, když volající sice v první fázi, kdy operátoři vybírají vhodné dotazy, zformuluje otázky dobře a související s tématem, ale v momentě, kdy se dostane do živého vysílání, se ptá na něco zcela jiného. Jednou tak už došlo k situaci, kdy divák ne zrovna vhodným způsobem hodnotil hloubku výstřihu moderátorky.Zůstává tedy otázkou, jak dál se bude Hyde Park vyvíjet a zda je vůbec možné, aby se pořad postavený pouze na principu komunikace s diváky někam posunul. Jistou budoucnost určitě nabízejí servery jako Youtube, kde by tazatelé mohli nahrávat svoje videodotazy a dramaturg by je mohl vybírat dopředu s ohledem na kvalitu nejen obsahu, ale i obrazu. Rozhodně by také oživení pořadu pomohlo důkladné vybírání respondentů v terénu. Jistě není divácky příliš atraktivní, když daná osoba není schopna zformulovat svůj dotaz a moderátor musí opakovaně pomáhat s otázkou. Ale je určitě dobře, že podobný pořad v českém mediálním prostředí existuje a jeho tvůrci se stále snaží ho zkvalitňovat a nabízet nové možnosti komunikace. Mimo jiné tím i učí českého diváka být aktivním účastníkem, a nejen pouhým pozorovatelem toho, co televize nabízejí.No comments:

Post a Comment