Tuesday, November 30, 2010

Maďarský most Stephena Colberta

The Colbert Report je americký satirický televizní pořad, který je založen na parodování stylu pravicových politických talk show (vzorem byl především O'Reilly Factor na stanici Fox News). Jeho moderátor Stephen Colbert se úmyslně stylizuje do přehnané polohy sebestředného, ignorantského politického komentátora. Na rozdíl od sesterského programu The Daily Show with Jon Stewart (kde Colbert předtím působil jako „korespondent“) i ostatních pořadů podobného typu se scenáristický tým The Colbert Reportu programově zaměřuje na cílené vyvolávání produsage, což ve spojení s parodickou stylizací pořadu vytváří zajímavé subverzivní efekty.

Nejde přitom jen o povzbuzování diváků v tvorbě vlastních videoklipů či fotomontáží, které mohou umisťovat na webové stránky pořadu The Colbert Reportu (http://community.colbertnation.com/). Jedním z příkladů práce s novými médii může být segment z rubriky The Colbert Reportu The Word z 31. července 2006: Stephen Colbert zde představil slovo „wikialita“ (Wikiality – odvozeno od „reality“) a prostřednictvím podvratného pokusu upozornil na paradoxní sociální tendenci vědomostních struktur organizovaných na principu kolektivní inteligence. Colbert vybídl své diváky, aby ve Wikipedii upravili heslo týkající se afrických slonů tak, aby z něj vyplývalo, že se populace slonů v Africe za poslední půlrok ztrojnásobila. Colbert zde vytvořil parodickou hyperbolu tvrdící, že pokud se podaří prostřednictvím dvou hlavních složek kolektivní inteligence (lidské masy a technologie, kterou spolu komunikuje) většinu společnosti přesvědčit o pravdivosti nějakého tvrzení, dovedeno ad absurdum to v důsledku povede k „demokratizaci faktů“, tj. k vytvoření reality, která bude fungovat na základě konsensu a nikoli skutečnosti (http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/72347/july-31-2006/the-word---wikiality). Nejde tedy pouze o to, že by data nepopisovala dostatečně skutečnost díky např. lhaní či lenosti, jak na to poukazuje spisovatel Cory Doctorow ve svém článku (http://www.well.com/~doctorow/metacrap.htm), jde spíše o sladění subjektivních pohledů při vědomém ignorování reality. Termín „Wikiality“ byl později vybrán jako jedno z televizních „buzzwords“ roku 2008 (http://www.languagemonitor.com/popular-culture/hollywords/telewords/) a stránka o afrických slonech musel být správci Wikipedie na čas zablokována, aby byla chráněna před nájezdy Colbertových příznivců.

Tento princip využívání aktivního publika k určitému typu transmediálnímu vyprávění, kdy příběh probíhá na obou pódiích terciárních a kvadrátních médiích zároveň a navzájem sám sebe ovlivňuje, už ale Colbert použil předtím a to daleko efektivněji: stalo se tak v sérii výstupů kolem „maďarského mostu“. Začalo to 9. srpna 2006, kdy Colbert v rubrice Tip of the Hat/Wag of the Finger upozornil na maďarské internetové hlasování o názvu mostu přes Dunaj, kde zatím vede „Most Chucka Norrise“. Colbert pochopitelně vyzval své příznivce, aby se připojili na adresu www.m0hid.gov.hu a ovlivnili hlasování tak, aby se most jmenoval po Stephenu Colbertovi (http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/72739/august-09-2006/tip-wag---hungarian-bridge). Ještě 15. srpna 2006 měl „Stephen Colbert Híd“ pouhých 1774 hlasů (http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/72977/august-15-2006/hungarian-bridge-progress-report), ale už o den později poskočil na 438 049 hlasů a úspěšně pokořil Chucka Norrise ( http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/73051/august-16-2006/let-s-make-this-happen). 27. srpna 2006 už „tragický nedostatek maďarských mostů pojmenovaných po Stephenu Colbertovi“ napravovalo 17 231 724 hlasů (http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/73378/august-22-2006/stephen-colbert-salutes-hungary), tedy o nějakých sedm milionů víc, než má Maďarsko obyvatel. 14. září 2006 se do The Colbert Reportu dostavil osobně maďarský velvyslanec a vyhlásil název „Most Stephena Colberta“ za vítěze soutěže a na místě Colbertovi potvrdil, že most bude pojmenován po něm – pokud ovšem splní dvě podmínky: za prvé, bude hovořit plynně maďarsky, a za druhé, musí být po smrti (http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/75462/september-14-2006/andras-simonyi). Není tedy překvapivé, že most byl později pojmenován Megyeri Híd.

Uvedené případy jsou jen jedním z mnoha příkladů, jak se tvůrci The Colbert Reportu cíleně snaží pracovat s novými médii. Kromě již zmiňované produsage na webových stránkách pořadu by bylo možné zmínit i další polohy transmediálního vyprávění, například knihu scenáristického týmu Stephen Colbert: I Am America (And So Can You!) či nejnověji washingtonský mítink Rally to Restore Sanity and/or Fear. Není asi nutné zdůrazňovat, že tento přístup je v přímém protikladu k stále přetrvávajícímu spíše konzervativnímu stylu klasických amerických večerních talk show (jako jsou např. The Tonight Show with Jay Leno nebo Late Show with David Letterman). Tento rozdíl je pochopitelně způsobený tím, že The Colbert Report je zaměřený na výrazně mladší a sofistikovanější cílovou skupinu, konkrétně na publikum ve věku 18-34 let – kde se mu daří dosahovat velmi slušných výsledků (http://www.nofactzone.net/2010/09/14/daily-showcolbert-report-show-strong-ratings-growth/). Není tedy příliš nerealistické předpokládat, že s tím, jak bude ve společnosti růst role nových médií a rozšiřovat se publikum, které je běžně používá, bude tento způsob práce s publikem nabírat na významu i v těchto tradičnějších televizních formátech a stane se základem dalšího stupně mediální komunikace.

No comments:

Post a Comment