Monday, November 29, 2010

Je nám třeba datových schránekV roce 2008 bylo rozhodnuto a přijato zákonem rozhodnutí o zřizování a používání datových schránek. Zákon nabyl právní moci 1.července 2009. Od tohoto dne si bylo moci datovou schránku založit. Nejprve byly datové schránky založeny orgánům veřejné moci a právnickým osobám. Tyto schránky musely být založeny nejpozději do 30.září 2009. Povinně začaly fungovat od 1.listopadu 2009.
A co to vlastně jsou datové schránky a k čemu a komu slouží? Je to elektronické úložiště specialního typu určeno k doručování elektronických dokumentů od orgánů veřejné moci a vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje doručování klasickou cestou v tištěné podobě. Měly by tedy usnadnit komunikaci mezi úřady a právnickými subjekty. Fyzické osoby si mohou schránku zřídit dobrovolně. Pokud tak učiní, jsou úřady povinny s nimi touto cestou komunikovat. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Toto ministerstvo zřídilo pro účely jednodušší informovanosti speciální web. Systém provozuje Česká pošta. Jsme první zemí, kde jsou datové schránky povinné.
http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx
http://www.datoveschranky.info/uvod/
Úvodní stránka » Služby České pošty » Datové schránky - Doplňkové služby

Informace o těchto schránkách se daly získat – v době svého odsouhlasení zejména v médiích jako v tisku a televizi, které zajistily rychlé a hlavně masové rozšíření mezi všechny, kterých se jejich zřízení týkalo. V současné době, kdy tento projekt je již v běhu, tak se dají informace zjistit zejména na různých internetových serverech, které jsou již pro značnou část populace z hlediska přístupu k internetu dostupné. Pokud se nad tím zamyslíme, tak i všechny právnické osoby, které si datovou schránku musely zřídit, si musely i zajistit připojení na internet, takže veškeré informace a dotazy mohou zjistit na různých informačních serverech.
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky/1001772/52874/
http://www.datoveschranky.info/uvod/

Prezentace datových schránek lze posoudit i z hlediska kolektivní inteligence a to pohledem na zveřejňování informací o tomto fenoménu. Pokud do vyhledávače zadáme heslo datová schránka, zobrazí se nám velké množství odkazů, mezi kterými najdeme výše uvedené stránky, stránky médií, které kdy zveřejnily jakoukoliv informaci o datových schránkách, i odkaz na Wikipedii, kde je možno informaci o tomto problému editovat. Přesvědčujeme se, že v souvislosti s tím, že pokud se ztotožníme s názorem zveřejněným na http://www.well.com/~doctorow/metacrap.htm, tak zjistíme, že vyhledávač funguje opravdu dle předpokladu, že lidé jsou líní a hloupí. Proto i pokud nezadáme přímo datová schránka, tak nám vyhledávač ( např. Google ) nabídne odkazy související s naším opravdovým požadavkem. Také se zde přesvědčujeme, že jeden fenomén lze popsat různými způsoby – jinak ho popisuje oficiální web Ministerstva vnitra, jinak novináři a uživatelé v médiích.
Jestliže se zaměříme na koncept z hlediska produsage, tak můžeme znovu využít příklad Wikipedie, kde se širší publikum může účastnit vytváření definice, přestože ta prvotní byla již vytvořena – v našem případě pracovníky Ministerstva vnitra, i když i zde ji vytvářelo více lidí s různými názory. http://cs.wikipedia.org/wiki/Datov%C3%A1_schr%C3%A1nka I prostor, který je věnován problematice i v dalších médiích jako v tisku, televizi a nejrůznějším vebům je přístupný širším masám, i když v televizi a tisku se zpravidla vyjadřují pouze přímo oslovení respondenti. V internetových příspěvcích se může vyjádřit prakticky každý, i když je toto limitováno tím, že ten, kdo se chce do diskuse přidat, musí mít přístup na internet. Ale vše je opět ovlivněno tím, že do veřejné diskuse se přihlašují lidé, kteří se chtěji aktivně a kreativním způsobem účastnit ny vytváření veřejné definice. Tato skutečnost ale může fungovat pouze v zemi, kde je rozvinutá demokracie a funguje svoboda slova a tisku.
A jakým způsobem se dá povědomí o datových schránkách ještě šířit?
Nejprve byl tento projekt vytvořen, tedy prvotně jsme se o něm dozvěděli z tisku a televize, kde nás informovali nejprve o přijetí zákona, poté začaly pronikat na povrch podrobnosti ohledně tohoto projektu. Tím pádem se začaly dostávat do povědomí i informace o internetových zdrojích, které se dají použít pro porozumění a jako zdroj informací. Pak se začaly v tisku objevovat reakce na povinnost zřízení datových stránek a nesouhlasné názory. Tyto byly medializovány v tisku, televizi a v rozhlase. Posléze se začaly objevovat i jednotlivé názory na různých www fórech. A o jejich popularitě svědčí i to, že získaly anticenu.
http://www.root.cz/zpravicky/anticena-kristalove-lupy-patri-projektu-datove-schranky/
http://kristalova.lupa.cz/2010/vysledky-hlasovani/
Na serveru youtube.com se nám po zadání hesla datová schránka zobrazí něco přes 50 odkazů, mezi kterými jsou oficiální pokyny od MVCR, jak ovládat datovou schránku, nabídky od firem řešících obsluhu datových schránek i ohlasy na jejich fungování a ovládání.
http://www.youtube.com/results?search_query=datov%C3%A1+schr%C3%A1nka&aq=f
http://www.youtube.com/watch?v=Mtkzt9Web6M
Takže i z hlediska storytellingu se můžeme přesvědčit, že jde o koordinovanou aktivitu prostoupenou různými druhy médií.

No comments:

Post a Comment