Monday, November 29, 2010

All Your Base Are Belong To Us

Ano, ta věta není gramaticky správně. V žádném jazyce. A právě to byl důvod, díky kterému se stala slavnou.

V současnosti již kultovní replika „All Your Base Are Belong To Us“ původně zazněla v intru počítačové hry Zero Wing, kterou vydala v roce 1989 společnost Toaplan. Hru samotnou hrálo pouze několik málo lidí a svojí kvalitou se nikdy neproslavila. Přesto se stala výjimečně známou a pasáže z ní jsou s oblibou citovány – ačkoli je to bezesporu zásluhou faktu, s nímž původní autoři nepočítali. Překlad dialogů z japonštiny do angličtiny je totiž tak výjimečně špatný, že nemohl zůstat nepovšimnut.

Do češtiny by se anglický překlad dal přeložit takto:

Kapitán: Co stalo ?

Mechanik: Někdo nastavil nás bombu.

Operátor: Dostáváme signál.

Kapitán: Co !

Operátor: Hlavní obrazovka zapínat.

Kapitán: To jsi ty !!

Cats: Jak se máte, pánové !! Všechny vaše základna jsou patřit nám.

Cats: Jste na cestě ke zničení.

Kapitán: Co ty říkat !!

Cats: Nemáte šanci na přežití nedělat spěch.

Cats: HA HA HA HA ....

Operátor: Kapitáne !!

Kapitán: Nastartujte všechny "ZIG" !!

Kapitán: Víte co vy dělání.

Kapitán: Pohněte ZIG.

Kapitán: Pro velkou spravedlnost.

Video obsahující zmíněný překlad z intra této hry se v únoru roku 2001 začalo šířit z diskuzních fór na http://www.somethingawful.com/ a postupně se stávalo jedním z nejznámějších internetových memů. Termín „mem“ poprvé použil Richard Dawkins a stejně jako gen přenáší genetickou informaci, tak podle něj mem přenáší informaci ideovou, kulturní – podrobněji zde. Internetový mem je jedním z druhů memů, může jím být obrázek, fotografie, screenshot, zvuková stopa, video, hyperlink, věta a další.

Na vzniku All Your Base Are Belong To Us, označovanému také jako AYBABTU či nejjednodušeji AYB (stejně jako na několika dalších z nejpopulárnějších internetových memů – Sparta, Leeroy Jenkins, What What,...) a jeho internetovém životě se podíleli uživatelé, kteří uchopili původní koncept sdělení (v tomto případě šlo o použití jazyka v počítačové hře) a ten začali nejen šířit, ale stali se těmi, kdo vytváří sdělení nová. Jedná se o tzv. produsage, jelikož příjemci původního sdělení se aktivně podíleli na přetvoření původního "textu" a stali se autory nového. I když v tomto případě by se dalo uvažovat dokonce o překročení podobného konceptu, jelikož příjemci sdělení nejen šíří, ale celé ho de facto vytvořili. Dnes se téměř nikdo nezajímá o původní hru, ale o AYBABTU stojící samo o sobě.

Nejzajímavějším pohledem je ovšem spojení tohoto memu s výkladem nezpochybnitelné transmediálností, jelikož Zero Wing byla původně počítačová hra, kterou znalo jen velice omezené množství lidí, kdežto nyní je důsledkem špatného překladu do angličtiny memem, který je schopen obsáhnout více mediálních odvětví. Text (v tomto případě v tom nejjednodušším slova smyslu) z hry se začal šířit internetem v roli obrázků, videí, audiostop a v neposlední řadě také parafrázemi nejznámějších citací.

AYBABTU se šíří dvěma způsoby: prvním je fyzická instalace textu do skutečného světa a následné sdílení fotografií.


Druhá je daleko snazší a zahrnuje nejčastěji pouze vložení textu do již vytvořeného prostředí. Četné příklady implantace AYBABTU oběma způsoby jsou k vidění v následujícím videu.

Princip AYBABTU ovšem nespočívá pouze v přepisování (nebo vepisování) textů ve photoshopu. Existují mnohem zajímavější způsoby šíření AYB. Administrátoři YouTube 1. června 2006 dočasně pozastavili stránky a pod svoje logo umístili banner s nápisem ALL YOUR VIDEO ARE BELONG TO US. Tento nápis je samozřejmě parafrází a jeho umístění na web bylo zamýšleno pouze jako vtip. Ovšem jelikož ne každý byl s AYBABTU seznámen, tak velká část návštěvníků YouTube se obávala útoku hackerů.

Dalším příkladem je uvěznění skupiny mladých mužů, kteří ve městě, kde žijí, umístili několik cedulí s nápisy "ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US, YOU HAVE NO CHANCE TO SURVIVE MAKE YOUR TIME." Nejenže tím vyvolali obavy místních obyvatel, ale také museli své jednání odůvodnit, vysvětlit a veřejně se za něj omluvit.

Je nepochybné, že podobné záležitosti rozšiřují AYBABTU velice spolehlivě.

Nejoblíbeněji používanou a parafrázovanou větou se stala All Your Base Are Belong To Us, podle níž je pojmenován mem samotný, avšak i některé další repliky si našli své místo ve vodách internetové popularity.


Přesto je věta All Your Base Are Belong To Us tou nejznámější a objevuje se ve spojení s populárními kreslenými příběhy

a také s filmovou

i televizní produkcí.
Stává se prodejním artiklem

i uměleckou inspirací.

AYBABTU je vzájemně propojován s dalšími internetovými memy – např. Spartou a Over 9000.

Někteří z těch, kteří AYBABTU podlehli více než ostatní, ho berou až nezdravě vážně.


A někdy díky AYBABTU vznikají fúze, jež by se daly nejlépe označit jako bouillabaissy invence (ať je jejich chuť jakákoli).

Nakonec se ještě podívejme na výklad pojmu All Your Base Are Belong To Us podle http://www.urbandictionary.com/. Kde je toto tvrzení vysvětleno jako "vítězné prohlášení nadřazenosti". Koneckonců je pouze otázkou času, kdy budou obligátní jupí a hurá nahrazena zvoláním "All Your Base Are Belong To Us".

No comments:

Post a Comment