Thursday, May 20, 2010

Slovní válka o internetové kokony

Aktuální reakci na text Casse R. Sunsteina, který zazněl na poslední hodině Nových médií a společnosti, najdete ve čtvrtečních (20. května 2010) Hospodářských novinách nebo například ZDE. Autorem je sloupkař The New York Times David Brooks.

"Internet nepovede ke vzniku veřejné platformy složené z informačních kokonů, nýbrž k vytvoření volně plynoucí mnohovrstevnaté veřejné platformy na způsob Šíleného Maxe. Studie rovněž naznačuje, že pokud se zvyšuje polarizace (a ona se zvyšuje), pak příčinou tohoto jevu pravděpodobně není internet."

No comments:

Post a Comment