Thursday, June 26, 2014

Znamená lepší web větší občanskou angažovanost?


Abstrakt
Práce se zabývá vztahem mezi kvalitou webových stránek a občanskou angažovaností. Vychází ze studie vedené Renitou Colemanovou, která zkoumala vliv zpracování internetových stránek na zájem uživatelů internetu o věci veřejné. Práce zasazuje východiska do českého kontextu a studii popisuje.

Abstract
This work is based on a study led by Renita Coleman which  aims to find colleration between the usability of webpages and the civic engagement. My essay aims to compare the data to the Czech context.

Zdrojová studie
COLEMAN, R., P. LIEBER, A. L. MENDELSON a D. D. KURPIUS. Public life and the internet: if you build a better website, will citizens become engaged?. New Media. 2008-04-01, vol. 10, issue 2, s. 179-201. DOI: 10.1177/1461444807086474. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444807086474

No comments:

Post a Comment