Thursday, June 26, 2014

Sdílení v kontextu webu 2.0Abstrakt

Tato práce se zabývá článkem Nicholase Johna, který se věnuje tématu sdílení proměnám tohoto pojmu v kontextu Webu 2.0 v posledních 15 letech. Studie přináší několik poznatků o tom, jak se pojem „sdílení“ proměňuje a v jakém kontextu je dnes užíván.
Tato esej se zároveň snaží vlastním výzkumem rozšířit původní poznatky studie o opomenuté stránky a jejich užití pojmu „sdílení“.

Abstract 

This essay assesses an academic study by Nicholas John describing the notion of the term sharing in the context of the Web 2.0. The study comes with several conclusions about how the notion of the term sharing has changed on different websites in the past 15 years. This essay describes the study and comes with a research covering the usage of the term sharing on sites omitted by the original study. Zdrojový článek

John, Nicholas. 2012. “Sharing and Web 2.0: The Emergence of a Keyword.” New Media & Society 15 (2): 167–82.


http://nms.sagepub.com/content/15/2/167


Lucie Douděrová
 

No comments:

Post a Comment