Thursday, June 26, 2014

Mobilní hlasová komunikace a osamělost: Telefonní hovory a hypotézy deficitu sociálních dovedností

Abstract
This study by Borae Jin and Namkee Park was based on a research model of mobile voice communication on the basis of the social skills deficit hypothesis. The poor social skills were related to less face-to-face communication, which was linked to greater loneliness. 374 adults supported the social skills deficit in that poor social skills, which were related to less involvement in face-to-face interactions. This analyses showed that the positive relationship between mobile voice communication and loneliness was more pronouced for those who have friends than those who have fewer friends.

Abstrakt
Tato studie, kterou napsali Borae Jin a Namkee Park byla založena na výzkumu modelu hlasové mobilní komunikace na základě hypotézy deficitu sociálních dovedností. Chabé sociální dovednosti jsou spojovány s upadající přímou komunikací, která odkazuje na rostoucí osamělost. 374 respondentů tohoto výzkumu potvrdilo hypotézy deficitu sociálních dovedností, které jsou spojovány s malou mírou sociální interakce. Jednotlivé analýzy ukázaly, že pozitivní vztah mezi mobilní hlasovou komunikací a osamělosti byl více typický spíše pro ty, kteří mají přátele, než ty, kteří mají přátel méně.  

Zdroj:
Borae Jin and Namkee Park: Mobile voice communication and loneliness: Cell phone use and the social skills deficit hypothesis. In: New Media & Society, November 2013; vol. 15, 7: pp. 1094-1111.


Dostupné na: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/15/7/1094.full.pdf+html 

No comments:

Post a Comment