Friday, June 20, 2014

Wikipedie z pohledu historického vývoje encyklopedické tvorby

Abstrakt

Seminární práce vychází ze studie Wikipedia and encyclopedic production, jejímiž autory jsou Jeff Loveland a Joseph Reagle. Stať se zabývá Wikipedií a její kontextualizací v rámci historického vývoje tvorby encyklopedií. Hledá v současných mechanismech fungování Wikipedie přítomnost historicky podmíněných jevů a přináší srovnání tištěných (klasických) encyklopedií s Wikipedií. Předložená seminární práce shrnuje výsledky, ke kterým oba autoři dospěli, a podrobuje je kritickému zhodnocení.

Abstract
This essay is based on the study Wikipedia and encyclopedic production, authored by Jeff Loveland and Joseph Reagle. This study analyses Wikipedia and its contextualization within the historical background of the formation of encyclopedias. It searches the current mechanisms of Wikipedia, the presence and provides a comparison of print encyclopedias and Wikipedia. Presented essay summarizes the results of the study and brings a critical evaluation.

LOVELAND, Jeff; REAGLE, Joseph. Wikipedia andencyclopedic production. New Media & Society. London Sage Publications, 2006. vol. 15, no. 8, s. 1294-1311. ISSN 1461-4448.

No comments:

Post a Comment