Thursday, June 26, 2014

Specifika seznamování díky GPS na příkladu aplikace Grindr

Abstrakt

Esej se zaměřuje na nové formy seznamování, které se rozvíjejí především díky stále většímu využívání GPS i v mobilních telefonech. Tento trend si ukážeme na příkladu aplikace Grindr, která je určená pro muže, již hledají přátelství, sex či vztah s osobami stejného pohlaví. Text vychází ze studie „Seeing and being seen: Co-situation and impression formation using Grindr, a location-aware gay dating app“, která na základě rozhovorů s uživateli Grindru popisuje specifika, přednosti i slabiny této aplikace. Jednotlivé pasáže zároveň doplňuji o zkušenosti českých uživatelů Grindru, které jsem získal jejich kontaktováním prostřednictvím tohoto seznamovacího programu. 

Abstract 

The essay is focused on new forms of meeting nearby others developed primarily thanks to using GPS in mobile phones. An example of this trend is the application Grindr used by men looking for friendship, sex or relationship with other men. The essay is based on the study „Seeing and being seen: Co-situation and impression formation using Grindr, a location-aware gay dating app“. The study includes interviews with some users of Grindr and describes some specifics, advantages and disadvantages of the application. The author of the essay adds some opinions of the Czech users of Grindr, collected thanks to contacting them through this dating app.

Zdrojová studie:

BLACKWELL, Courney. Birnholtz, Jeremy. Abbott, Charles. Seeing and being seen: Co-situation and impression formation using Grindr, a location-aware gay dating app. New Media & Society [online]. Publikováno 7. 2. 2014 [cit. 2014-06-24]. Dostupný z:

Matěj Smlsal

No comments:

Post a Comment