Thursday, June 26, 2014

Dopad e-voleb na volební účast

Abstrakt
Moderní demokracie se dlouhodobě potýkají s problémem snižující se volební účastí a otázka, jak motivovat občany k politické participaci, zaměstnává nejen samotné politiky, ale i vědce.
Jedním z pokusů řešení je internetové hlasování.
Cílem práce je posoudit jaký dopad má e-voting na zvýšení volební účasti. Článek se zabývá projektem e-voleb v Estonsku, zejména studií Vassila a Webera: A bottleneck model of e-voting: Why technology fails to boost turnout.
  

Abstract
During the long decline of voter turnout in modern democracies,the question of how to motive citizens to participate in elections has remained on agenda of politics and political science. One rather recent attempt is internet voting ( e-voting).
The paper aims to assess the impact of internet voting on voter turnout. The article deals with the Internet elections projekt in Estonia, in particular the study of Vassil and Weber: A bottleneck model of e-voting: Why technology fails to boost turnout.

Zdrojový článek:
VASSIL, K.; WEBER, T. A Bottleneck Model of E-voting: Why Technology Fails to Boost Turnout. In: New Media Society, 2011, 13 (8): 1336-1354. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2011/06/22/1461444811405807

No comments:

Post a Comment