Thursday, June 26, 2014

Sebeprezentace ve vleku sociálních sítíAnotace

Seminární práce Sebeprezentace ve vleku sociálních sítí vychází ze studie The presentation of celebrity personas in everyday twittering: managing online reputations throughout a communication crisis od autorek Colapintové a Benecchiové. Ve svém výzkumu se zaměřily na sebeprezentaci celebrit na sociálních sítích, konkrétně sledovaly kauzu kolem krasobruslaře Evana Lysacka. Práce přibližuje tuto studii a následně aplikuje jejich závěry na spor z českého prostředí týkající se facebookového statusu z profilu Jaromíra Petelíka.

Annotation

This seminar work Self-presentation in the age of social networks is based on the study The presentation of celebrity personas in everyday twittering: managing online reputations throughout a communication crisis from Colapinto and Benecchi. Their research is focused on the self-presentation of celebrities on social network, specifically focused on monitoring the scandal around a figure skater Evan Lysacek. This essay describes the study and applies their findings to the czech background and conflict related to Facebook status of Jaromír Petelík.

Zdroje:BOYD, D. Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2008-02-01, vol. 14, issue 1, s. 13-20. DOI: 10.1177/1354856507084416. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856507084416
 
COLAPINTO, C. a E. BENECCHI. The presentation of celebrity personas in everyday twittering: managing online reputations throughout a communication crisis. Media, Culture. 2014-03-11, vol. 36, issue 2, s. 219-233. DOI: 10.1177/0163443714526550. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0163443714526550

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Překlad Milada McGrathová. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999, 247 s. ISBN 80-902-4824-1.

SAUTER, T. 'What's on your mind?' Writing on Facebook as a tool for self-formation. New Media & Society July 8, 2013. s.14. DOI: 10.1177/1461444813495160. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444813495160

TREVOR PINCH. The Invisible Technologies of Goffman's Sociology From the Merry-Go-Round to the Internet. Technology and Culture. 2010, vol. 51, issue 2, s. 409-424. DOI: 10.1353/tech.0.0456. Dostupné z: http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/technology_and_culture/v051/51.2.pinch.html

 VAN DIJCK, J. 'You have one identity': performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture. 2013-03-14, vol. 35, issue 2, s. 199-215. DOI: 10.1177/0163443712468605. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0163443712468605


No comments:

Post a Comment