Wednesday, June 25, 2014

Meme jako žánr: Na příkladu Smolaře Briana a Reakce Hitlera

Abstrakt

Tato seminární práce vychází ze studie Memes as genre: A structurational analysis of the memescape, jejímiž autory jsou Bradley Wiggins a Bret Bowers. Tito odborní asistenti z Univerzity Arkansas svoji analýzu poprvé publikovali v květnu 2014, v žurnálu New Media & Society. Studie popisuje tři fáze vzniku memu, nazvané šířené médium, vznikající mem a mem, které jsou přiblíženy na dvou příkladech z praxe – video memu Numa Numa a obrazovém memu Nejzajímavější muž na světě. Tato seminární práce přidává studii dalších dvou příkladů – video memu Reakce Hitlera a obrazového memu Smolař Brian, která dokazuje, že i pro tyto memy jsou poznatky Wigginse a Bowerse platné.

Abstract

This seminar work is based on the study Memes as genre: A structurational analysis of the memescape by Bradley Wiggins and Bret Bowers. These Assistant Professors from the University of Arkansas firstly published their work in the journal New Media & Society, in May 2014. The study describes three phases of a meme, called spreadable media, emergent meme and meme, which are described on two examples from practice – video meme Numa Numa and image macro meme The Most Interesting Man in the World. This seminar work adds study of two other examples – video meme Hitler reacts and image macro meme Bad Luck Brian, which show that knowledge of Wiggins and Bowers are valid even for these memes.

Zdrojový článek

WIGGINS, Bradley a BOWERS, Bret. Memes as genre: A structurational analysis of the memescape. New Media & Society[online]. 2014, roč. 16, č. 3, s. 1-21 [cit. 2014-06-21]. DOI: 10.1177/1461444814535194. Dostupné z:http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814535194

No comments:

Post a Comment