Wednesday, June 25, 2014

Síťové veřejnosti podle Danah Boyd

Abstrakt

Tato práce navazuje na text Danah Boyd s názvem Social Network Sites as Networked Publics - Affordances, Dynamics, and Implications a pokouší se jeho obsah vztáhnout jak do kontextu mediálních studií, se zaměřením na nová média, tak k aktuální situaci reprezentované populárními články na internetu. Danah Boyd pracuje zejména s pojmem síťová veřejnost a snaží se zmapovat, jaké procesy tento druh veřejnosti formují. V práci neopomíjí ani konkrétní funkce sociálních sítí, čímž téma přibližuje aktuálnímu kontextu. 

Abstract

The paper follows the text of Danah Boyd (Social Network Sites as Networked Publics - Affordances, Dynamics, and Implications ) and tries to relate its contents to the context of media studies, with a focus on new media, and to the current situation represented by popular articles on the internet too. Mainly Danah Boyd works with the term of networked publics and she tries to map the processes that shape the nature of the public. The paper does not neglect the specific features of social networks and this is the reason why the topic is approaching of current context. 

Zdrojový článek

BOYD, Danah. Social Network Sites as Networked Publics - Affordances, Dynamics, and Implications In Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (ed. Zizi Papacharissi). New York: Routledge. 2010. 318 s. ISBN 978-0-415-80181-2

No comments:

Post a Comment