Friday, June 27, 2014

Komunikace politických stran a politických předsedů v České republice na Facebooku v souvislosti s teorií permanentní kampaněAbstrakt

Vliv sociálních médií na politickou komunikaci je již několik let široce diskutovaným tématem. Tato práce představuje konkrétně teorii permanentní kampaně založené právě na vlivu sociálních médií a dále představuje vlastní kvantitativní výzkum zaměřený na komunikaci tří momentálně nejsilnějších politických stran na Facebooku. Stejně jako na komunikaci jejich předsedů na této sociální síti. Výzkum teoreticky i metodologicky vychází na článku „Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook“ od Anderse Olofa Larssona.

Abstract

The influence of social media on political commnication is being discussed heavily in the last years. This paper introduces the theory of permanent campaign established on the influence of social media and thereafter presents quantitative research which is focused on the three main Czech political parties and their communication on Facebook. As well as on their leaders and on their way of presentation on this social site. The research is theoretically and methodologically based on the Anders Olof Larsson´s article „Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook“. 

zdrojová studie: 


LARSSON, A. O. Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook. New Media & Society. 2014, roč. 16, č. 4, s. 1-19. DOI: 10.1177/1461444814538798. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814538798.

No comments:

Post a Comment