Wednesday, June 25, 2014

Propojení českých fotbalových týmů s fanoušky prostřednictvím nových médií

Abstrakt

Tato seminární práce vychází ze studie The media and football supporters: a changing relationship od Jamieho Clelanda ze Staffordshire University. Tato studie se zaměřuje na měnící se přístup fotbalových fanoušků k médiím a na jejich zvyšující se zapojování do mediálního procesu. Seminární práce pak aplikuje tento přístup na české prostředí, konkrétně na dva fotbalové týmy. Jedním z nich je SK Slavia Praha, tradiční klub s velkou fanouškovskou základnou, druhým pak FC Hradec Králové, tým provinčního charakteru.

Abstract

This seminar work is based on study The media and football supporters: a changing relationship from Jamie Cleland from Staffordshire University. This study focuses on changing approach of football supporters to media and their increasing engagement to media process. Seminar work than applies this method to Czech background, specifically on the football teams. One of them is SK Slavia Prague, traditional club with wide fan base. The second is provincial FC Hradec Králové.

Zdrojový článek

CLELAND. The media and football supporters: a changing relationship. Media, Culture & Society [online]. 2011, č. 33 [cit. 2014-06-25]. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/content/33/2/299.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment