Friday, June 27, 2014

Fenomén Twitter ve formování agendy mainstreamových médií

Anotace
Práce se zabývá aspekty a závěry studie profesora Johna H. Parmeleeho nazvané The agenda-building function of political tweets. Studie představuje výzkum založený na jedenácti hloubkových rozhovorech s politickými žurnalisty ze Spojených států. Vyvozuje z něj, že "tweety" politických autorit mají zvláštní vliv na proces vytváření veřejné agendy a že Twitter napomáhá novinářům v rozšíření jejich možností při zpracovávání politických kauz. Tato práce se pokouší ukázat alternativní náhled na důležitost Twitteru v procesu vytváření veřejné agendy.

Abstract
The main focus of this essay is to investigate aspects and conclusions of Professor John H. Parmelee‘s study The agenda-building function of political tweets. The examined paper presents eleven in-depth interviews with political reporters and editors at US newspapers. It concludes that tweets from political leaders are significantly important in agenda building process and that Twitter in general helps journalists to expand coverage of political stories. This essay tries to bring an alternative view on the importance of Twitter in agenda building process.

Zdrojová studie:
PARMELEE, John H. The Agenda-building Function of Political Tweets. New Media & Society. 2014, roč. 16, č. 3, s. 434-450.

No comments:

Post a Comment