Thursday, June 26, 2014

Jací jsou hráči sportovních počítačových her?

Abstrakt: Práce je z velké části zaměřena na shrnutí výzkumu, který provedli Abraham Stein, Konstantin Mitgutsch a Mia Consalvo v roce 2011. Tento výzkum se soustředil na sportovní počítačové hry a především na charakteristiku jejich uživatelů. V první části práce jsou obecně definovány pozitivní a negativní účinky počítačových her na lidskou společnost. Následující část se již věnuje zmíněnému výzkumu. Nejprve je stručně představena historie sportovních počítačových her a dále se autor věnuje interpretaci výzkumu. Na závěr práce připojuje autor k dané problematice své stanovisko. Cílem práce je nabídnout odlišný pohled na problematiku počítačových her.

Abstract: This work is mainly based on the research from Abraham Stein, Konstantin Mitgutsch and Mia Consalvo that was realized in the early 2011. In the first part, the most important positive and negative impacts of computer games on a society are defined. Then a history of sports video games is described. The most extensive part of the work is devoted to the research about sports video games and their players. This research is here summarized and players of sports computer games are characterized. This study was one of the first large researches that is focused on sports video games. In the last part of this work author adds his opinion to the topic.


Zdroj: STEIN, Abraham, Konstantin MITGUTSCH a Mia CONSALVO. Who are sports gamers? A large scale study of sports video game players. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2013, roč. 19, č. 3 [cit. 2014-06-26]. DOI: 10.1177/1354856512459840. Dostupné z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/19/3/345.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment