Monday, June 23, 2014

Vznik emocionální kultury na sociálních sítích a její vnímání v rámci jednotlivých společností

Anotace
Seminární práce vychází ze studie napsané Margaritou Marie Köhlovou a Geritem Götzenbruckerem z Univerzity ve Vídni v Rakousku nazvané Networked technologies as emotional resources? Exploring emerging emotional cultures on social network sites such as Facebook and Hi5: a trans-cultural study. Studie zkoumá, zda je možné nahlížet na sociální sítě jako na „třetí místa“, která zejména pro mladé lidi představují neomezený prostor pro sebevyjádření a zda se vnímání a přijetí služeb, které sociální sítě poskytují, liší v jednotlivých kulturních společenstvích. Cílem seminární práce je shrnout a interpretovat tuto studii a analyzovat ji na základě poznatků z oblasti mediálních studií.

Annotation

This seminar work relates to a study written by Margarita Marie Köhl and Gerit Götzenbrucker from the University of Vienna in Austria which is called Networked technologies as emotional resources? Exploring emerging emotional cultures on social network sites such as Facebook and Hi5: a trans-cultural study. This study investigates whether social network sites could be considered as „third places“ where young people find an unrestricted space for self-expression and reflection and whether the perception and adoption of the services that the social network sites offer depend on cultural background of different communities. The aim of the seminar work is to summarize and interprete this study on the basis of  the field of media studies.


KOHL, M. M. a G. GOTZENBRUCKER. Networked technologies as emotional resources? Exploring emerging emotional cultures on social network sites such as Facebook and Hi5: a trans-cultural study. Media, Culture [online]. 2014-05-07, vol. 36, issue 4, s. 508-525 [cit. 2014-06-20]. DOI: 10.1177/0163443714523813. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0163443714523813

No comments:

Post a Comment