Friday, June 20, 2014

Sebeprezentace v rámci geolokačních sítí

Anotace

Tato seminární práce vychází ze studie The spatial self: Location-based identity performance on social media. Autory jsou Raz Schwartz a Germaine R Halegoua a práce byla publikována v New Media & Society. Studie se zaměřila na sebeprezentaci uživatelů v rámci geolokačních sítí a posloužila tak jako základní kámen pro následnou studii v rámci seminární práce. Intencí je poskytnout teoretické srovnání autorů v rámci mediálního diskurzu a součástí práce je komparativní analýza populárních geolokačních sítí používaných v České republice. 

Anotation


This seminar work is based on the study The spatial self: Location-based identity performance on social media. The authors are Raz Schwartz and Germaine R Halegoua and the work was published in New Media & Society. The study focused on self-representation of users within a geolocation networks and serve as the cornerstone for the subsequent study in the context of an essay. Intention is to provide a theoretical comparison of authors within the media discourse and part of the work is a comparative analysis of popular geolocation networks used in the Czech Republic.

Odkaz na zdrojovou studii:

SCHWARTZ, Raz a Germaine R HALEGOUA. The spatial self: Location-based performance on social media. New Media & Society [online]. 2014, duben, č. 9 [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2014/04/09/1461444814531364.abstract

No comments:

Post a Comment