Friday, June 27, 2014

Přechod od analogové fotografie k digitálnímu focení

Abstrakt
 Práce staví na výzkumu Emily Keightley a Michaela Pickering Technologie paměti: Praktiky vzpomínání v analogové a digitální fotografii“, který byl uveřejněn v červnovém vydání časopisu New Media and Society. Výzkum jsem konfrontovala s články dalších mediálních výzkumníků. Na závěr jsem učinila krátký kvalitativní výzkum.

Abstract
This seminary paper is based on Emily Keightley´s and Michael Pickering´s article Technologies of memory: Practises of remebmering in analogue and digital photography“, which was published in June issue of New Media and Society. I have confronted their research with the articles of another media scholars. At last I have realised short qualitative research.

Zdrojová studie:
KEIGHTLEY, Emily. PICKERING, Michael. Technologies of memory: Practices of remembering in analogue and digital photography. New Media & Society, June 2014, 16: strany 576-593.

Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/16/4/576

No comments:

Post a Comment