Friday, June 27, 2014

Transmediální já: Mezi digitální a analogovou identitou


Abstrakt

Seminární práce vychází ze studie The transmediated self: Life between the digital and the analog od autora J. S. Elwella, která byla publikována v časopisu Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Tato studie se zabývá problematikou on-line a off-line identity a jejího stále hlubšího propojování. Vytváří nový model pojetí identity vznikající na hranici digitalního a virtuálního prostředí. Model využívá pro interpretaci digitálně-analogové identity koncept transmediálního vyprávění. Seminární práce sumarizuje a zhodnocuje výstupy této studie a reálným příkladem transmedilní identity podporuje její teoretické závěry. 

Abstract


The seminar work is based on the study called The transmediated self: Life Between the digital and the analog written by J. S. Elwell and published in the journal Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. This study deals with on-line and off-line identity and its profound interconnectivity, createnig a new model concept of identity at the border of digital and virtual space. The tool used for the interpretation of the digital-analog identity is the transmedia storytelling concept. The seminar work summarizes and evaluates the outcomes of this study and uses a real-life example of a transmediated identity to support the theoretical analysis.

Zdrojová studie

ELWELL, J. S. The transmediated self: Life between the digital and the analog. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2014-03-27, vol. 20, issue 2, s. 233-249 [cit. 2014-06-25]. DOI: 10.1177/1354856513501423.1. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856513501423

No comments:

Post a Comment