Wednesday, June 25, 2014

Fitness blogerky:jejich profily a identita

Abstrakt
Pro seminární práci se stala námětem studie s názvem Women bloggers: Identity and the conceptualization of sports publikovaná v New Media & Society v únoru 2013. Autorky Dunja Antunovic a Marie Hardin se zabývaly rámcováním a identitou sportovních blogerek. V práci byla aplikována jedna z výzkumných otázek i na české prostředí fitness blogů a zkoumala profily vybraných blogerek se zaměřením na jejich sebeprezentaci.
Abstract
This paper is inspired by the study Women bloggers: Identity and the conceptualization of sports which was published in New Media & Society on February 2013. The authors Dunja Antunovic a Marie Hardin examined framing and identity of sports bloggers. The first research question was used in this paper to examine the czech fitness blogosphere and profiles of the chosen bloggers focused on their selfpresentation.
Zdrojový článek
ANTUNOVIC, D. a M. HARDIN. Women bloggers: Identity and the conceptualization of sports. New Media. 2013-11-20, vol. 15, issue 8, s. 1374-1392.
DOI:10.1177/1461444812472323.

No comments:

Post a Comment