Thursday, June 26, 2014

Motivace ke hraní počítačových her obecně a na příkladu hry Candy Crush Saga

Anotace: Tato seminární práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které následují po krátkém představení tématu a uvedení do problematiky. V první části se autorka zabývá výkladem a sumarizací dvou studií zaměřených na výzkum motivací ke hraní videoher a další oblasti s tím spojené. První studií je výzkum Nicka Yeeho s názvem The Demographics, Motivations and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical Environments. Druhá, mladší studie z nedávné doby je s tou první významně spjata, neboť na ni hojně odkazuje a používá ji jako výchozí bod pro své další rozšířené bádání. Jedná se o výzkum Motivations for game play and the social and civic potential of video games od autorského kolektivu pod vedením Francise Dalisaye. V druhé části autorka navazuje na motivace ke hraní her identifikované a popsané v těchto studiích a snaží se v jejich kontextu vyložit konkrétní motivace pro hraní jedné z nejpopulárnějších a nejhranějších her současnosti, Candy Crush Sagy. Zároveň se pokusí nabídnout možné důvody, proč je tato hra tak masově populární a hráčsky přitažlivá.

Klíčová slova: videohry, počítačové hry, motivace, Candy Crush Saga


Abstract: These seminar papers are divided into two main parts which follow after brief introduction to the topic. In the first part, the author deals with the explanation and summarization of two studies focused on examining the motivations for video game play and other related issues. The first study is that of Nick Yee named The Demographics, Motivations and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical Environments. The second, historically younger recent study is closely connected with the first one since it refers to it very often and uses it as a starting point for its extended research. It is the research study named Motivations for game play and the social and civic potential of video games by the team of authors led by Francis Dalisay. In the second part, the author makes use of the motivations for gaming identified and described in these studies and, in their context, tries to explain specific motivations for playing one of the most popular and played games nowadays, Candy Crush Saga. Simultaneously, the author tries to suggest possible reasons why this game is so massively popular and attractive for players.

Klíčová slova: video games, computer games, motivations, Candy Crush Saga

Studie:
DALISAY, Francis et al. Motivations for game play and the social capital and civic potential of video games [online]. New Media & Society. Publishe online 3 March 2014, 1-19. ISSN: 1461-7315. Dostupné z:
http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2014/03/03/1461444814525753.full

YEE, Nick. The Demographics, Motivations and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical Environments. Presence. Vol. 15, No. 3, June 2006, 309-329. ISSN 1054-7460.1 comment:

  1. Musím říct, že toto pro mě bylo hodně zajímavé čtení, protože právě různé takovéto bubble shooter hry jsem si v poslední době dost oblíbila. Dalo by se říct, že chvíli jsem na tom byla i závislá. Trávila jsem u toho opravdu hodně času. Teď už to naštěstí ale začíná opadat.

    ReplyDelete