Wednesday, June 25, 2014

Slovní provokace v kontextu sociálních médií Youtube a Facebook


Abstract

This paper examines the phenomenon of trolling behavior in so called “social media”, specifically on YouTube and Facebook. The first part summarizes Anthony McCosker’s study Trolling as provocation: YouTube's agonistic publics briefly introducing main theories of trolling including previously omitted findings, and subsequently, the results of McCosker’s case study of comments under selected YouTube videos. In the second part, it explores trolling on Facebook involving examples from the Czech Facebook environment. These comments are also compared to the theories introduced in this paper’s first part.


Abstrakt

Tato seminární práce se zabývá fenoménem trollingu v takzvaných sociálních médiích, konkrétně na příkladu YouTube a Facebooku. První část stručně shrnuje studii Anthonyho McCoskera nazvanou Trolling as provocation: YouTube's agonistic publics, v níž jsou stručně shrnuty hlavní teorie týkající se trollingu doplněné o další poznatky a následně také výsledky McCoskerovy případové studie komentářů pod vybranými videi na YouTube. Druhá část zkoumá trolling na Facebooku a zahrnuje také příklady z českého facebookového prostředí srovnávané s teoriemi uvedenými v první části práce.


Zdrojový článek

MCCOSKER, Anthony. Trolling as provocation: YouTube’s agonistic publics. Convergence [online]. May 2014, č. 20, 201 - 217 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/20/2/201.full

No comments:

Post a Comment