Monday, December 12, 2011

Skládej puzzle pro vědu...


... je motto webových stránek na adrese www.fold.it. Uživatelé, kteří se k nim pomocí internetu připojí a zaregistrují se na nich, si mohou zahrát zajímavou a celkem zábavnou hru. Její pravidla jsou jednoduchá. Hráč má za úkol řešit jakési trojrozměrné puzzle, které ne náhodou připomíná obrázky složitých molekul. Toto puzzle se chová podle předem daných pravidel. Při správném řešení je hráč oceněn určitým množstvím bodů, při špatném se mu body odečítají. Cílem hráče je samozřejmě dosáhnout co největšího počtu bodů.

Tato hra je ve skutečnosti vědeckým projektem, jehož autory jsou Zoran Popovic, profesor působící na washingtonské univerzitě, který se zabývá teorií počítačových her, a David Baker, biochemik působící na lékařském institutu Howarda Hughese v USA. Program, který vyvinuli, sbírá data od tisíců uživatelů po celém světě a ta pak vyhodnocují vědci a snaží se na jejich základě určit strukturu proteinů a bílkovin, které by v budoucnu mohly být použity při léčbě chorob, na které současná věda nezná lék.

Renomovaný přírodovědný časopis Nature Structural and Molecular Biology zveřejnil výsledky, kterých dosáhli hráči Folditu při řešení složitého problému, jakým je vymodelování struktury M-PMV retrovirální proteázy, látky, která způsobuje u opic onemocnění podobné AIDS. Bez jakýchkoli znalostí biochemie dokázali hráči během tří týdnů na základě intuice a s pomocí jednoduchého počítačového programu vymodelovat strukturu molekuly, kterou se vědci snažili určit po několik let!!!

Webové stránky Foldit nabízejí navíc zaregistrovaným uživatelům spoustu doplňkových funkcí, jakými jsou informace z chemie a medicíny, fórum, kde mohou uživatelé diskutovat a virtuálně se seznamovat s ostatními.

Program Fold it využívá v podstatě principu kolektivní inteligence, který popsal v knize Collective Inteligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace francouzský filozof Pierre Lèvy. Počítačový program využívá lidské hravosti, intuice a soutěživosti k tomu, aby nalákal pokud možno co největší počet uživatelů k tomu, aby si jej stáhli z internetu. Jakkoli tito uživatelé většinou nemají nejmenší tušení o tom, co jsou to proteiny, složité bílkoviny a aminokyseliny pomocí intuitivního ovládání, které hra nabízí, se jim daří řešit uspořádání jednotlivých atomů ve složitých molekulách.

Podle Lèvyho spočívá princip kolektivní inteligence v tom, že jednotlivci jsou spojeni prostřednictvím moderních komunikačních technologií a sdílejí spolu jeden společný kyberprostor naplněný veškerými poznatky lidstva, které jsou kdykoli komukoli na dosah ruky. Vytvoření nástrojů pro sdílení našich mentálních schopností při vytváření kolektivního intelektu nebo představivosti je (podle Lèvyho) společensky nejdůležitějším úkolem současnosti.

Výsledkem snažení jednotlivých hráčů je jakési kolektivní dílo, do kterého každý z nich přispěl svým malým dílkem. Dá se říct, že každý z hráčů je nejen uživatelem, ale také autorem určité části skládačky. Cokoli udělá kterýkoli hráč na svém počítači, je odesíláno do ústředního počítače, který shromažďuje a vyhodnocuje výsledky od všech hráčů z celého světa.

Pro takové chování uživatelů zavedl Axel Bruns, australský mediální teoretik, pojem produsage. S příchodem webu 2.0 se stále více stírá hranice mezi tím, kdo vytváří obsah přístupný na internetu a mezi uživateli a konzumenty tohoto obsahu. Většina uživatelů internetu je dnes více či méně obojím. Moderní technologie totiž umožnily velice snadné publikování veškerých obsahů na internetu. Program Foldit využívá také technologické možnosti webu 2.0 tím, že uživatelé spolupracují ve sdíleném virtuálním prostoru jeden s druhým a výsledky své práce mohou velice snadno zveřejnit.

Pokud byste tedy měli chuť podílet se na řešení problémů současné vědy a třeba i na objevení léku proti AIDS nebo rakovině, není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webových stránkách Foldit. Možná, že se v budoucnu splní přání jednoho z autorů Folditu, Zorana Popovice, který řekl: „Naším konečným cílem je, aby obyčejní lidé hráli naši hru a díky tomu se nakonec stali kandidáty na získání Nobelovy ceny.“ Pokud tedy toužíte po Nobelově ceně, neváhejte, zaregistrujte se a začněte hrát.

No comments:

Post a Comment