Sunday, December 11, 2011

Newsmill.se: Naši čtenáři vědí více než my
Nejedná se komunitní fórum ani zpravodajský web v obvyklém smyslu tohoto slova. Jeho posláním je stimulovat debatu o aktuálních společenských problémech prostřednictvím moderované diskuze nad příspěvky autorů s velkou mírou znalostí o příslušné problematice. Soustředí se přitom převážně na švédsky mluvící uživatele.

Newsmill.se se považuje za představitele nového pojetí publicistiky, jehož primárním cílem je maximální zpřístupnění redakční práce co nejširšímu publiku. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je cílené zadávání témat příspěvků s dostatečným předstihem, aby na na ně mohli zareagovat i přispěvatelé z řad čtenářů. Hlavním východiskem je předpoklad, že právě kolektivní inteligence čtenářů („Naši čtenáři vědí více než my“) ve spojení s produsage umožňuje vnést do diskuse nejen potřebnou mnohotvárnost, ale i šíři a hloubku záběru.To vše za předpokladu, že přispěvatelé i čtenáři budou při vytváření obsahu respektovat základní pravidla:

  • chovat se v rámci obecné slušnosti a vyvarovat se osobních útoků na ostatní
  • držet se tématu
  • nenarušovat soukromí
  • dodržovat předpisy upravující svobodu tisku, zejména v souvislosti s případnými postihy

Newsmill.se se snaží propojit tradiční a nová média, a to oběma směry. Jeho hlavním posláním je přispívat k tomu, aby jeho přispěvatelé dostávali prostor i v ostatních švédských médiích (TV4 Nyhetsmorgon, God morgon Sverige, P1 Morgon och Studio Ett). To mu umožňuje zejména silné zázemí jednoho z největších švédských vydavatelství Bonier AB.

Redakce deklaruje svoji snahu o maximální objektivitu a nezávislost, nicméně nepřekvapuje, že výrazně straní demokratickým principům a svobodě sebevyjádření. Jak bylo řečeno výše, redakce obsah webu pouze koriguje, ale nevytváří. Poskytuje tím prostor širokému spektru názorů, od vysoce postavených politiků po neznámé autory, a nepodléhá úzkým mantinelům hlavního mediálního proudu. Právě tato otevřenost bývá často kritizována, nejvýrazněji v souvislosti s nominací Newsmill.se na prestižní ocenění Stora Journalistpriset v roce 2009. Především redaktoři časopisu Expo (jehož šéfredaktorem byl v letech 1998-2004 Stieg Larsson, známý za hranicemi Švédska jako autor knižní trilogie Milénium) zaměřeného na odhalování a potírání pravicového extremismu v této souvislosti kritizovali web za některé přispěvatele známé svými extremistickými postoji.

Newsmill.se odstartoval začátkem září 2008 a jeho návštěvnost se v současné době pohybuje okolo 75 000 unikátních přístupů týdně. Jádro jeho čtenářů přitom tvoří „opinion leaders“ z řad politiků, novinářů a akademiků. Majitelé (od roku 2010 výhradně Bonnier Tidskrifter) se přitom netají spokojeností nad dosavadním rozvojem a svými záměry o maximální využití jeho potenciálu.

Newsmill.se se v rámci tříměsíčního žebříčku Alexa nachází v současné chvíli na 61625 místě. Udržuje si přes 51 procent unikátních návštěvníků, přičemž podíl přístupů přes vyhledávače činí kolem šesti procent. Větší část uživatelů tvoří muži, přičemž míra vzdělání zde není rozhodující – jedná se o uživatele mezi 45-55 a více než 65 lety, kteří mají více dětí a příjmy mezi $30,000 až $100,000.
Existuje dvojí způsob podílení se na obsahu, a to přímo (příspěvky, včetně odkazů na původní texty jinde než přímo na Newsmill.se, a komentáře) nebo nepřímo (hodnocením v podobě tzv. millningar). Nepřímé hodnocení spočívá na komentování prostřednictvím barev, kterým čtenáři vyjadřují pocity z daného příspěvku. Výběr je možný ze čtyř barev:

  • červená – zlost
  • modrá – štěstí
  • zelená – zaujetí
  • žlutá – nuda

Celkový výsledek se ukazuje přímo a rubrika v článku je zabarvena tou barvou, která odpovídá většinovému hodnocení. Tento způsob hodnocení přitom nevyžaduje žádnou registraci.

Newsmill.se a jeho koncepce publicistiky představuje zajímavé řešení v oblastech kolektivní inteligence a produsage. Dokáže stimulovat veřejnou debatu v relativně uzavřeném a hierarchizovaném mediálním prostředí Švédského království, prostřednictvím silného vydavatelství směrem k tradičním médiím. Inovativně působí měření emocí čtenářů prostřednictvím barevného spektra tzv. millningar.

No comments:

Post a Comment