Monday, December 12, 2011

Ius Wiki - studenti sobě

Jak už název napovídá, jedná se o jeden z Wikiprojektů, variaci na populární Wikipedii. Kdo má alespoň základní „uživatelskou“ znalost latiny, tak se nejspíš dovtípí, že tahle Wiki má něco společného s právem. Jde o web studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ale může posloužit i studentům ostatních právnických fakult. Dostanete se na něj po vyťukání adresy ius.tulacek.eu a většina studentů mu neřekne jinak než „Tuláček“. Proč zrovna Tuláček? Tyto stránky nesou jméno, respektive příjmení, jejich stvořitele, jednoho „téměř absolventa“ Matematicko-fyzikální fakulty UK, oboru umělá inteligence, jež se z dlouhé chvíle rozhodl vystudovat práva. S trochou nadsázky lze říci, že kolektivní inteligence je vlastně inteligencí umělou, proto není divu, že Tuláčka stvořil právě tento matfyzák. Když vezmeme v úvahu, že v jednom ročníku je cca 600 studentů, dostaneme už celkem slušný mozek, nemyslíte?


Nápad to není nikterak originální, inspirací mu byla WikiSkripta - stránky studentů lékařských fakult. Nejedná se ani o jedinou právnickou Wiki – už delší dobu existuje encyklopedie Iuridictum. Přesto lze říct, že Tuláček je svým způsobem výjimečný, Hlavním smyslem těchto stránek je kolektivní vypracování zkouškových otázek za využití konceptu produsage. Student si vybere některou z otázek, tu vypracuje a zveřejní ji ku prospěchu všem. Kdokoliv a kdykoliv ji pak může doplnit, opravit či aktualizovat a tak se otázky neustále zdokonalují. To je hlavní výhoda oproti jiným stránkám se studijními materiály (jako např. Spolužáci, Vakobobři, Primát a mnoho dalších). Aby toho nebylo málo, jsou ke každému předmětu vytvořeny teamy dobrovolníků, jež zodpovídají za správnost otázek, provádí korekturu, a to jak odbornou, tak jazykovou. Tuláček nežije jen svým vlastním životem, ale v symbióze s facebookovou skupinou, kde jsou zveřejňovány novinky, dotazy, připomínky, výzvy apod.


Ikonismus – esperanto současnostiStudent je především tvor líný, nejvíce energie je schopen obětovat hledání způsobu, jak energii ušetřit. A proto dává raději přednost vypracovaným otázkám, jež nepřesáhnou 200 stran, před několikasetstránkovými učebnicemi. S vrozenou leností studenta počítá i grafická podoba Tuláčka – na úvodní stránce nalezneme názorné ikonky ke každému předmětu, které návštěvníkovi usnadní orientaci a díky nimž nemusí přečíst ani písmeno navíc. Není zkrátka čas, ztrácet čas. Používání „ikonismu“ je nový trend, který má usnadnit komunikaci, jedná se vlastně o takové novodobé esperanto, uměle vytvořený jazyk pro mezinárodní komunikaci. Na rozdíl od esperenta se ale jazyk ikon ujal, stačí chvilku brouzdat po internetu a uvidíte sami. To jsem ale odbočila, takže zpátky k Tuláčkovi.

Tuláček má háčekNikdo není dokonalý, ani Tuláček ne. Prvním nedostatkem je jeho věk. Tuláčkovi nejsou ani dva roky, proto zatím slouží pouze prvním dvěma ročníkům. Vedle vypracovaných otázek zde naleznete i výpisky z přednášek, seminářů, diskuzi, zadání testů či odpočinkové sekce „Hlášky našich drahých pánů, profesorů, docentů a doktorů“ a „Srandičky z per studentů“. Tedy přesněji, měli byste nalézt. Po bližším ohledání zjistíte, že Tuláček je v tomto směru ještě trochu „nedonošený“, spousta toho zatím chybí. To souvisí jak s jeho batolecím věkem, tak i s dalším problémem: spousta studentů ráda redukuje koncept produsage na pouhé usage, tedy užívání. A tak se stává, že Tuláček nevyužívá celé své mozkové kapacity, ale pouze zlomku svých mozkových buněk, na nichž parazitují ostatní.


Posledním nedostatkem je, že i přes veškerou snahu obsah otázek kontrolovat, se sem tam nějaká ta chybka vloudí. Může to být dáno nepochopením dané látky či neznalostí souvislostí (například otázky z Ústavního práva obsahují chybné odkazy na starý trestní zákon, což je dáno tím, že studenti druhého ročníku jsou doposud trestním právem nepoznamenáni). Tyto chyby by šly jistě odstranit ve spolupráci s vyučujícími (jak se to děje v případě WikiSkript mediků), ti však často na Tuláčka nahlížejí s despektem. „V dnešní době studenti vůbec nečtou, všechno chtějí mít zesumírované, našel jsem nějakou Wiki, kde už jsou vypracované otázky a přitom je katedra ještě ani neschválila,“ hřímal na přednášce Ústavního práva docent Gronský. Ano, studenti by měli víc číst, zvlášť když teď vyšla nová, plnoštíhlá, učebnice Ústavního práva, která je k dostání za „rozumných“ 1.200,- Kč.


Také se může stát, že někdo v dobré víře, že odhalil chybu, „opraví“ správný údaj na špatný. A dokonce lze narazit i na chybu záměrnou. Ve vypracovaných otázkách z Českých a československých právních dějin nalezneme v části týkající se vývoje četnictva zmínku o nějakém poručíkovi Arazimovi z četnické pátrací stanice Brno. Řada studentů nepochopila, že se jedná o transmediální narážku na Četnické humoresky a tuto čerstvě nabytou znalost reprodukovala u zkoušky...Dlužno dodat, že i přes všechny uvedené mouchy, má Tuláček slušný potenciál, tak uvidíme, co z něho vyroste. Snad vydrží energie jeho „produživatelům“ i do nadcházejících let.

2 comments:

  1. Doc. Gronský v jiném příspěvku říkal Prof. Pavlíčkovi, že si nikdo stejně nekoupí jeho učebnici, protože si studenti vypracovali otázky na ústavko, které jsou geniální.

    ReplyDelete