Saturday, December 10, 2011

Systéme, otevři se!

Při pročítání předchozích příspěvků člověka nutně napadne, jak všechny ty na první pohled rozmanité webové stránky a fóra spojuje podobnost formátu. Jejich pestrost spočívá především v obsahu, zatímco systém přispívání a publikování, respektive celkové pojetí formální se drží osvědčeného: v první řadě taková shromaždiště kolektivní inteligence[1] a prostory produserů[2] budí dojem naprosté otevřenosti a ochoty přijímat další spolu-zájemce, spolu-spiklence, chcete-li. Až posléze se nám odhalují skrytější regulační mechanismy, ve většině případů jakási (snad většinově) ustálená autocenzura. Registrace a aktivní podíl na běhu stránek, byť pouze jejich obsahové části, bývá velmi jednoduchým úkonem a málem standardizovaným, pročež málokterý produser působí pouze na jediném fóru či stránkách.
Co dělat, chce-li si jeden zachovat alespoň zdání originality, ale žádané jevy nachází jen ve velmi neoriginálních a mnohokrát probíraných vodách? Třeba se zaměřit na to, čím jsou některé konkrétní, jinak zcela „tradiční“, prostory produsage a kolektivní inteligence výjimečné.
Kupříkladu takové
http://ubuntuforums.org/: jedná se o klasický prostor open source-ového[3] sdílení vědomostí, o jedinečnou studnici poznatků, nemající pro danou oblast v „papírovém“ světě žádné obdoby. Samotná koncepce open source se ostatně zakládá na, romanticky řečeno, nezištné kolektivní inteligenci nebývalé síly, a daleko přesahující hranice Webu 2.0. Zmiňované fórum je pak dokonalou ukázkou toho, jak se tento málem utopický svět projevuje na Internetu. Podobně jako v jiných otevřených internetových encyklopediích, slovnících nebo poradních fórech, zde můžete klást otázky, zakládat nová témata nebo jen debatovat o nejrůznějších záležitostech souvisejících převážně s OS Ubuntu. Mnozí sem vkládají celé, podrobně a pečlivě zpracované manuály a popisy postupů, ačkoli pro ně existují i specializované portály, nejvýznamnější asi http://www.howtoforge.com/, zaměřené právě na tyto materiály pro open source-ové systémy a programy. Zatímco vyhledávání a prohlížení Ubuntu Forums nepodléhá žádným omezením, pro vkládání vlastních dotazů, souborů a jinou aktivnější účast na podobě a obsahu fóra, je již nezbytná registrace. Ovšem samotná práce se stránkami se nijak nevymyká zaběhlým postupům, zmíněným již v prvním odstavci a ostatně popisovaným i kolegy v případě bezpočtu jiných portálů: i tento prostor pro uživatele i tvůrce Linuxu je uživatelsky vstřícný a orientace v něm intuitivně samozřejmá. Málokde se potom setkáváme s takovou mírou produsage jako zde: Ze samé povahy fóra se i ten nejméně zdatný návštěvník stává jeho spolutvůrcem se vznesením prvního dotazu a na druhou stranu se vzhledem k ohromnému objemu informací zde shromážděných i ten nejznalejší přispěvatel může něčemu přiučit.
Ubuntu Forums, jakkoli nijak zvlášť původní po formální stránce, je dokonalým příkladem jednoho z možných, a překvapivě úspěšných, přístupů k zacházení s informacemi a znalostmi, které se ostatně zrcadlí i v Lévyho termínu kolektivní inteligence a Brunsově produsage. Uvolnění zdrojového kódu otevírá dokořán brány spolupráce napříč kontinenty, jakkoli taková věta zní snad přespříliš vzletně, a pro tuto komunitu nečekaných kolegů se stal Internet příjemným nástrojem snadné a rychlé komunikace a snad i prostorem pro získávání nových spolutvůrců, velmi často právě z řad předchozích uživatelů.
Ostatně myšlenkovou blízkost lze velmi případně ilustrovat i graficky – na logu Ubuntu
a webových stránek
http://produsage.org/, které se dopodrobna zaobírají zmiňovaným jevem, se zvláštním zřetelem k Brunsově textu.
Kromě vizuální podobnosti obrázků stojí za zmínku i význam jim přisuzovaný: málem mandaloidní a mysticky uzavřené tvary s patrnými výčnělky do okolního prostoru by jistě potěšily nejednoho vykladače symbolů, leč spokojme se v tuto chvíli s významem úmyslně vloženým. Ten je alespoň v případě loga Ubuntu (kteréžto slovo mimochodem znamená v jistých afrických jazycích cosi jako „lidskost“ či pojetí existence jednotlivého člověka jako závislé na existenci ostatních lidí)
[4] oficiálně znám: Nechť následující ilustrační obrázek nahradí zdlouhavé vysvětlování a zároveň se šťastně vybílenými úsměvy uzavře tento článek o blaženém světě velkomyslně sdílených informací.

[1] Pro tuto vazbu viz Lévy, Pierre, Collective Intelligence, in: Trend, David (ed.), Reading in Digital Culture, Blackwell, Malden 2001, pp. 253 – 258.
[2] Termín produsage/produser etc. používán ve významu, jak jej načrtnul Axel Bruns. Bruns, Axel, The Art of Produsage: Distributed Creativity, in: Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond, Peter Lang, New York 2008, pp. 227 – 257.
[3] Pro představu o vývoji: http://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open_source_software.
[4] http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu

Podpis: junova

No comments:

Post a Comment