Monday, December 12, 2011

Launchpad.net jako produsage/collective intelligence nástroj

Launchpad.net je webová aplikace provozovaná firmou Canonical Ltd a je provozována především jako podpůrná technologie pro linuxovou distribuci Ubuntu a další opensource projekty, ale nabízí také možnost komerčního hostování uzavřených projektů.

Nejprve několik pojmů

Zdrojový kód je zápis počítačové aplikace pomocí instrukcí počítači (tzv. programovací jazyk)

Open Source je jeden ze systémů vývoje software, odpovídající kolektivní inteligenci, který funguje tak, že zdrojové kódy jsou otevřeny veřejnosti a kdokoliv tak může software upravovat, například opravit chybu nebo přidat novou funkci.

Verzovací systém je aplikace usnadňující vývoj. Funguje tak, že ukládá jednotlivé změny prováděné programátory a umožňuje tak sledovat kdo změnil kterou část zdrojového kódu, vracet změny zpět či zajistit, aby v případě, že více lidí edituje jeden kód zároveň, nedošlo ke kolizím.


Podle ratingu společnosti Alexa ( http://www.alexa.com/siteinfo/launchpad.net ) je Launchpad cca sedmitisícou nejnavštěvovanější stránkou se zhruba stotřiceti tisíci unikátními návštěvami za říjen 2011.

V současné době nabízí pro softwarové projekty a vývojáře následující služby:
  • Sledování chyb (bug tracking)
  • hostování opensource projektů (s využitím verzovacího systému Bazaar)
  • Systém příspěvků do hostovaných projektů (na Launchpadu: Code review)
  • Automatický kompilační systém a hostování repozitářů
  • Překlad software
  • Emailové konference (pro účely hostovaných projektů)
  • Tématicky zaměřená poradna
  • Kolaborativní návrhář nových aplikací a vlastností software

Podle úvodní stránky je zde hostováno přes 25 tisíc projektů, mezi nimi takové, jako je Inkscape (vektorový grafický editor), Bazaar nebo samotný Launchpad. Část projektů je na Launchpadu hostováno jen částečně, např. pro potřeby části vývojářů, a hlavní kód je uložen jinde. Vzhledem k tomu, že je Launchpad úzce propojen s Bazaarem (podobně jako známější Github je propojen verzovacím systémem Git), umožňuje jednoduché zapojení do projektu jednoduchým přidáním vývojové větve k jakémukoliv projektu.
Tím nabývá nového rozměru (mimo jiné v oblasti kolektivní inteligence) také zmiňované Code review. To funguje tak, že uživatel, který vymyslí a realizuje určité změny, vytvoří změnovou větev, kde jsou všechny změny uvedeny a může nabídnout správci jiné větve spojení (merge) jejich větví. Pokud ke spojení větví dojde, budou jeho změny spojeny se zdrojovým kódem vývojáře, jehož o „merge“ požádal. Tato technika se používá zejména při zařazování změn do oficiální verze. Navrhovatel tak přispívá správci s novou funkcí, správce reviduje navrhovatelův kód, vyjadřuje se k němu a podle jeho kvality rozhoduje o jeho začlenění. Do tohoto procesu nicméně nemusí zasahovat jen tito dva účastníci, ale i další uživatelé mohou navrhovat další změny či opravy oprav.
Nezanedbatelnou funkcí Launchpadu jsou také překlady. Launchpad umožňuje uživatelům v rámci webu vytvářet nebo opravovat překlady jednotlivých aplikací na Launchpadu hostovaných. Uživatel si pouze zvolí aplikaci a jazyk, do kterého chce překládat a ihned může v jednoduchých formulářích překládat, opravovat nebo v případě více variant rozhodovat, který z překladů je vhodnější. Společně tak vznikají a zpřesňují se překlady hostovaných software.
Tématicky zaměřená poradna je typickým příkladem collective intelligence. Launchpad ji posouvá na další úroveň a přibližuje poradnu spíše hlášení chyb. Poradny vznikají pro jednotlivé projekty a do každé poradny jsou automaticky jako moderátoři zařazeni správci daného projektu, kteří jsou upozorňováni na vložené otázky. Odpovídat může kterýkoliv přihlášený uživatel, může také k otázce přikládat soubory či propojovat otázku s nahlášenými chybami. Zakladatel otázky a správci projektu mohou také u otázky nastavovat stav, například „Odpovězeno“ nebo „Vyřešeno“, což později mohou využít uživatelé, kteří budou hledat odpověď na podobnou otázku. Nutno dodat, že otázky nejsou klasickým konceptem uživatelského fóra, které Canonical také provozuje, ale pod jinou adresou a technologií (http://ubuntuforums.org , technologie vBulletin).
Nelze také nerozebrat kolaborativní návrhář specifikací, na Launchpadu pod názvem Blueprints. Ty umožňují uživatelům či vývojářům specifikovat vlastnost, funkci nebo změnu, kterou chtějí ve svém nebo cizím SW implementovat nebo nechat implementovat a nechávají ji k diskusi veřejnosti. V rámci Launchpadu je pak možno se k těmto změnám vyjádřit na takzvaný „whiteboard“ nebo se například přihlásit k jeho implementaci.
Launchpad je vynikající služba podporující opensource projekty a nabízející služby, které umožňují uživatelům zapojit se do tvorby software přímo na webu (v překladech, návrzích nových verzí) nebo pomocí informací a dat z Launchpadu na svém vlastním počítači jako vývojáři či testeři software. Vzniká tak synergický ekosystém uživatelů a vývojářů, kteří společně vytváří velké i malé softwarové projekty.