Wednesday, December 7, 2011

Definuj svůj slang

Pokud zadáte do libovolného internetového anglického výkladového slovníku výraz urban, dozvíte se, že jde o termín pocházející z latiny a označující vše, co je spojeno s městem. Pokud ale ten samý výraz zadáte do slovníku Urban Dictionary, prozradí vám jeden z mnoha uživatelů, že jde mimojiné o politicky korektní označení černé kultury v amerických metropolích. A další uživatel vás informuje zas o tom, že ten předchozí je natvrdlý konzervativec a skutečný význam termínu leží někde jinde.

Pouliční slovník

Urban Dictionary je výkladovým slovníkem se zaměřením na sociolektické termíny a fráze anglického jazyka, které v běžném slovníku nenajdete. Zároveň jde o názorný příklad problematiky dvou principů teorie médií – kolektivní inteligence a produsage. Oba jsou nosné pro samotný koncept tohoto projektu, který není spravován žádnými profesionály, přesto dnes – jen několik let od svého vzniku – obsahuje již více než šest milionů hesel.

Define Your World

Jak jsem již naznačil, hesla v tomto slovníku nemají pouze jednu univerzální definici, jejich počet může dosahovat i několika set. Urban Dictionary je totiž založen na principu kolektivní inteligence. Namísto erudovaného filologa je tak heslo definováno opakovaně laiky, kteří vycházejí z empirické zkušenosti s užíváním daného výrazu. Jednotlivé definice se pak mohou doplňovat, nebo také vzájemně popírat. Je pak na uživateli, jak s takovým souborem informací naloží.

Nejenže je obsah Urban Dictionary tvořen kolektivně, jeho autoři se rekrutují z řad samotných uživatelů na bázi principu produsage. Uživatelé pak mohou hrát roli pasivní, tedy hesla pouze vyhledávat, anebo aktivní, tedy podílet se přímo na tvorbě obsahu, a to buď jako přispěvatelé anebo editoři – dobrovolníci, pověření regulací nově vkládaných i již existujících příspěvků. Aby uživatel mohl produkovat nový obsah, stačí mu ověření jeho emailové adresy. Editoři pak mají určité omezené možnosti, jak s již vytvořeným obsahem nakládat. Jako nápověda jim slouží pokyny k jejich práci, jakési desatero rad pro práci editora, které se snaží o zachování maximální autenticity obsahu odrazováním korektorů od filtrování vulgárních příspěvků, příspěvků obsahujících vlastní jména a názvy, humorných definic apod. Další úroveň principu produsage tvoří možnost hlasování uživatelů o relevanci a kvalitě definic (palec nahoru nebo palec dolu), které zajišťuje lepší místo preferovaným definicím.

Pokladnice marginální kultury

Urban Dictionary má svoje klady i zápory. Začněme klady. Internetové slovníky (o těch tištěných ani nemluvě) tvořené shora profesionály nemohou reagovat na vývoj jazyka zdaleka tak rychle jako tato kompilace lidových empirických postřehů ze života, která odráží aktuální podobu vyjadřování. Množství slangových výrazů se omezuje na určitou geografickou oblast nebo společenskou skupinu, a jejich sebrání je tak opět obtížnější. Přidávání nových hesel přímo uživateli tuto bariéru překonává a nabízí tak skutečně unikátní sebrání hovorové mluvy. Argot zachycený na serveru posloužil mimojiné už i jako dokumentace během soudního řízení. Metoda produsage znamená minimální náklady pro provozovatele slovníku, zároveň ale zajišťuje bezkonkurenční množství definic.

Vytvořeno uživateli pro uživatele

Koncept produsage však přináší již ze své podstaty i některé nežádoucí jevy. Amatérští encyklopedisté nedokáží vždy definovat hesla v patřičné formě, často ignorují duplikování příspěvků, reagují na sebe navzájem a útočí na ostatní. I přes určitou filtraci komentářů editory a hlasy lidu mají někdy definice dost pochybnou úroveň, kredibilitu a relevanci. Desatero doporučení pro práci editorů sice vybízí k vyjadřování vlastních názorů uživateli, kontrolovat ale důsledně kvalitu každé definice je při takovém množství hesel těžko proveditelné.

Urban Dictionary trpí jistě mnoha neduhy úzce spojenými se samotným konceptem zapojení uživatelů do tvorby obsahu. Na druhou stranu se jeví jako veskrze užitečný nástroj k usnadnění dorozumívání, který patrně nemá v současnosti obdoby a veškeré výtky tak musí ustoupit jeho nezastupitelné funkci. Pro běžného návštěvníka jde o vskutku praktickou komunikační pomůcku a odborník musí být nadšen zachycením živé jazykové kultury.

No comments:

Post a Comment