Friday, December 9, 2011

Víc lidí víc ví, aneb diskuzní fóra nejsou mrtvá


Rovnou se přiznávám, že celý nadpis nepochází z mé hlavy, nicméně jsem si jej dovolil vzhledem k tématu mého článku použít. První část nadpisu je totiž sloganem jednoho z největších odborných diskuzních fór u nás, SuperFóra. V dnešní době sociálních sítí by se mohlo zdát, že starší formáty diskuzních a „potkávacích“ serverů již nemají mnoho co nabídnout, nicméně pokud se o ně starají zapálení lidé, pak je tomu rozhodně naopak.

SuperFórum jako takové vzniklo sloučením několika dříve oddělených tematických diskuzních fór, které nyní zastřešuje jednotná hlavička. Princip fungování diskuzního fóra asi moc představovat nemusím, nicméně aby fórum opravdu fungovalo a sloužilo dobře svému účelu, je nutné splnit několik parametrů. Především by mělo mít jednoduchá a jasná pravidla, která nebudou zbytečně uživatele obtěžovat, ale také dodají diskuzím jasný rámec. Na jejich dodržování by měli dohlížet moderátoři a administrátoři, kteří by se ideálně také měli orientovat v problematice, která se na fóru vyskytuje. Ačkoliv to není jejich primární úkol, většina uživatelů očekává, že příspěvky moderátorů a administrátorů mají větší vypovídací hodnotu a spíše se na jejich rady spolehnou, než na příspěvky od pro ně neznámých uživatelů. Protože je ale sdílení informací a vzájemná pomoc mezi jinak neznámými lidmi základním principem fóra, jsou i běžní uživatelé oceňováni hodnostmi a speciálními tituly, aby ostatní snáze určili, zda mají brát rady od těchto lidí opravdu vážně či na kolik se na ně lze spolehnout.

Pro nově příchozí návštěvníky je pak rozhodujícím faktorem dostupnost a přehlednost informací, tedy v praxi to, aby diskuzní vlákna nebyla zaplevelená příspěvky, které s tématem vůbec nesouvisí (tzv. OT – off topic), či třeba přítomnost souhrnných přehledů na první straně rozsáhlejších témat, které pak poskytují leckdy unikátní objem informací o diskutované službě či produktu. Aby však témata vůbec byla objevena, je nasnadě jim vytvořit logickou a přehlednou strukturu kategorií, kterých by především nemělo být zbytečně moc, aby uživatel vůbec doklikal na konec stromu.

Předchozí řádky a argumenty popisují některé předpoklady, které by fórum mělo splňovat, ale to hlavní, co dělá diskuzní fórum navštěvovanou a oblíbenou stránkou je komunita uživatelů. Bez nich by samozřejmě vůbec nemohlo existovat. Základem by mělo být pevné uživatelské jádro, tedy ti uživatelé, kteří tvoří největší část informačně hodnotného obsahu. Mezi ně samozřejmě patří moderátoři a pak zkušenější diskutéři, kteří mají k danému tématu co říci. Pokud i ostatní uživatelé vnímají přítomnost těchto stálých uživatelů, nejen že se na ně s důvěrou obrátí o radu, ale také sami budou aktivněji přispívat a radit ostatním ve věcech, kterým rozumí oni.[1] Nejvíce početnou skupinou jsou pak spíše pasivní čtenáři, kteří se občas obrací o radu k ostatním, a jejich pozornost se upíná k úzce zvolenému tématu. Toto je základní rozdělení uživatelů, které lze samozřejmě obohatit také o kategorie méně vítaných uživatelů, jako jsou spammeři a flameři, kteří svými příspěvky spíše škodí. Je pak na moderátorech, aby rozhodli, kde je únosná mez a případně brzy zasáhli, aby tito narušitelé neodradili většinu dobře smýšlejících diskutérů.

Vrátím se zpět k SuperFóru, konkrétně k fóru MobilMania, které se, jak z názvu vyplývá, zabývá tématy okolo mobilních zařízení a telekomunikačních služeb. Jsem rád, že mohu prohlásit, že díky dobrému moderátorskému týmu se daří ve fóru udržovat vysokou informační hodnotu příspěvků, byť samozřejmě nejde jen o témata přísně objevná. Zvláště v sekcích o službách našich operátorů se jedná o obsah unikátní, neboť nemá na českém internetu téměř žádnou konkurenci. V kategoriích o výrobcích telefonů probíhají stále živé diskuze, nicméně poslední dobou je vidět, že někteří uživatelé přešli na servery, které se specializují na zařízení s jedním vybraným operačním systémem, či na konkrétní značku (např. Androidforum, SEmania apod.). V tomto ohledu se tyto sekce stávají spíše útočištěm „běžných“ uživatelů telefonů, diskuze o nejrůznějších úpravách softwaru či přehrávání vlastních „ROM“ zde často nenajdete. Nevidím na tom nic špatného, pro geeky a nadšence do úprav telefonů nechť slouží jiná, specializovanější fóra, většina uživatelů si však na fóru MobilMania přijde na své. Hlavní výhoda totiž stále zůstává a totiž to, že je zde pohromadě mnoho informací z různých koutů tohoto odvětví.

Pro náš předmět studia je model diskuzního fóra jasným příkladem kolektivní inteligence, neboť všechny poznatky vznikají právě z průniku vědomostí jeho uživatelů, kteří je pak dále rozvíjejí a využívají. A pokud se naučíte diskuzní fóra využívat, leckdy pro vás mohou být zdrojem nejužitečnějších informací. Málokde se dozvíte, zda problém s novým výrobkem je pouze problém toho vašeho kusu, či zda trápí všechny majitele, nebo například neoficiální návody na to, jak to či ono vylepšit. A pokud se stanete členem některé komunity na vám tematicky blízkém diskuzním fóru, máte reálnou šanci, že si zde najdete přátele, se kterými se rádi potkáte i v reálném světě. Už třeba proto, že vás budou spojovat stejné zájmy.

Nebojte se diskuzních fór, zdaleka se nejedná o mrtvý formát!


[1] Právě uživatelé, kteří fórum berou nejen jako zdroj informací, ale také se podílejí na jeho obsahu, jsou typičtí produseři, neboť jsou díky svým příspěvkům a podnětům spolutvůrci celého fóra.

No comments:

Post a Comment