Monday, December 12, 2011

Robin Hood na freudovském lehátku

Fenomén serveru warforum.cz na příkladu seriálu Terapie

Česká placená stanice HBO se rozhodla nesměle zkusit, jak by to asi vypadalo, kdyby začala produkovat vlastní tvorbu. Není součástí tradičního měření sledovanosti peoplemetry1 a tak se kvalita seriálů z vlastní produkce (podobně jako např. v USA) stává spíš otázkou prestiže. A protože není radno si zahrávat s prestiží, HBO použilo už vícekrát osvědčený koncept licence na Izraelský seriál Be'Tipul. Model vytvoření takové předělávky se výrazně osvědčil například v USA, kde seriál vznikl pod názvem In Treatment. HBO si zhotovilo vlastní verzi s názvem Terapie. Tento článek bude pojednávat o tom, jak se Terapie krade.

Mluvíme-li o Terapii, je nezbytné nastínit nejzákladnější koncept. Rodenovský rogerián – terapeut Marek Pošta - sedí ve své pracovně a povídá si s pacienty. Seriál se vysílá každý všední den a každý všední den ve skutečnosti je každým všedním dnem v seriálu. V jednotlivé dny v týdnu se setkáváme pravidelně se stejnými pacienty a to po dobu sedmi týdnů v seriálu i ve skutečnosti (takže to je 45 epizod). Umělecká zkratka vtěsná hodinovou konverzaci v reálném čase do necelé půlhodiny na televizní obrazovce. Seriál se snaží po obsahové i formální stránce o určitou subtilnost – se střídavými úspěchy. Náš smyšlený terapeut Marek se s tváří hrdinného trpitele oddává existenciálním mukám a ve volných chvílích přemýšlí, jestli má započít vztah s o 20 let mladší pacientkou, která se do něj díky psychoanalytickému přenosu zamilovala. Marek by tak následoval šlépěje takových slavných (a méně fiktivních) kolegů, jako byl například Carl Gustav Jung, který si podobnými erotickými kratochvílemi málem zničil kariéru. Mezitím se ovšem v temných zákoutích internetu odehrávají zcela jiné příběhy.

Ve chvíli, kdy mě napadlo, že bych mohl sledovat tento seriál, musel jsem čelit několika zásadním problémům. V době vysílání nebývám doma, nepředplatil jsem si HBO a pak mi ještě chybí televize. Naštěstí internet nabízí spoustu možností, jak sledovat televizní pořady mimo jejich domovské médium. Domácí produkty samozřejmě neoslovují tolik lidí, kteří by seriál ukradli pro internet, jako je tomu v zahraničí. Prostředky jakými jsou p2p sítě (například BitTorrent), které spoléhají na velké množství současně připojených uživatelů, kteří si vzájemně zpřístupňují obsahy, fungují hůře. Existují zde ovšem stále různé alternativní prostředky. Velmi populární jsou servery, které umožňují ukládání uživatelského obsahu. Často je možné v rámci jejich rozhraní přímo vyhledávat materiál. Seriál Terapie ze své podstaty vybízí ke zcela odlišnému diváckému přístupu. Není přece přípustné si pustit pondělní a úterní díl někdy ve čtvrtek a na středeční epizodu čekat až do soboty. Nejpříhodnější se v tento okamžik zdá využít jeden z českých komunitních serverů pro sdílení ilegálního a příležitostně i legálního obsahu.

Server warforum.cz můžeme v současné době nejrůznějších sociálních sítí považovat za veterána. Diskusní fóra na open source bázi phpBB existují již víc jak deset let2. Samotné W.A.R. fórum existuje od roku 20043. Jedná se o rozsáhle a komplexně strukturované diskusní fórum, které slouží uživatelům ke sdílení odkazů především na „warez“ – tedy autorská díla, které jsou šířeny v rozporu se zákonem. Fakticky se takový obsah nenachází na fóru, zde s k němu pouze „ukazuje“ cesta. Sdílí se pouze jakási znalost těchto odkazů. Uživatelé se zde dělí o výsledky své dovednosti – ať už to je schopnost obsah přímo získat a uložit na jeden ze serverů, který to umožňuje, nebo schopnost takové obsahy na internetu najít, či stáhnout soubor a uložit ho na jiný server (tzv. reupload), který rovněž funguje jako služba pro sdílení obsahů.

Hovoříme tedy o několika stupňovém procesu, který zahrnuje práci s několika médii. Na začátku procesu stojí samotný autorský obsah – v tomto případě audiovizuální dílo – seriál Terapie. Seriál musí být nejdříve nahrán a převeden z domovského média televize do formátu vhodného pro přehrávání na našem domácím počítači. V tomto okamžiku můžeme hovořit o remediaci4 – přebírání obsahů starého média prostřednictvím média jiného. V dalším bodě je seriál v podobě souboru (nebo více souborů) uložen na server, který funguje jako služba pro sdílení obsahů. A pro tento příspěvek nejdůležitější bod - symbolické zanesení do mapy podobných obsahů prostřednictvím W.A.R. fóra.

Zde nás bude nejvíce zajímat právě W.A.R. fórum. V sekci věnované sdílení seriálů se nachází podsekce (tzv.téma), které je věnováno seriálu Terapie. Název W.A.R fórum je slovní hříčkou. Na jedné straně se jedná o zkráceninu pojmu „Warez“ – tedy nelegální obsah a na straně druhé samotné slovo WAR znamená v angličtině válka. Právě tato metafora války a bojiště je pro toto fórum nepříhodnější. Jednotliví registrovaní uživatelé (jenom ti sem mají přístup) disponují určitými hodnostmi, které vyjadřují jejich zásluhy a případně funkce, které zde zastávají. Ty povětšinou kopírují či evokují různé válečné hodnosti. Každý uživatel disponuje jistým obnosem - tzv. warmoney, které získává například psaním příspěvkům. Uživatelé mohou odměňovat jiné uživatele vlastními obnosy, když jim chtějí vyjádřit vděk za sdílení nějakého obsahu.

Na první pohled zde můžeme rozpoznat jisté znaky kolektivní inteligence. Uživatelé se společně podílejí na budování optimální platformy pro sdílení nelegálních obsahů a to i na úrovních vnitřních autoregulačních mechanismů a vlastního strukturování takového prostředí. To můžeme zahrnout také pod pojem produsage. Co nás ovšem bude zajímat nejvíce, je vzájemné participování jednotlivých uživatelů na konstrukci jednoduchých narativů, identifikace s určitými mýty a archetypy.

Na válečném poli tohoto fóra se odehrává mnoho zajímavých bitev. Skvělým příkladem je právě Terapie. Rozdělme si uživatele na tři typy: 1. Uploadeři (přidávají odkazy), 2. Aktivní uživatelé (přispívají v diskuzi) 3. Pasivní uživatelé (pouze z diskuze čerpají, ale aktivně se nezapojují). Aktivní uživatelé zaujímají stanoviska. Vyjadřují vděk, kritizují, komentují seriál, komentují jiné uživatele, nebo se ptají a odpovídají. Uploadeři jsou pak centrem pozornosti a přijímají určité role. Aktivní uživatelé pak pomáhají tyto role stvrzovat, vyvracet nebo udržovat. Serialita audiovizuálního počinu, jakým je Terapie, pak znovu ožívá v příběhu W.A.R. fóra.

Je až paradoxní jak tradiční narativní schémata a klišé, který se seriál Terapie snaží rozbíjet, znovu paralelně vznikají v prostoru válčících uživatelů fóra. První zásadní uploader seriálu Terapie přijímá jednoduchý archetyp hrdiny. Hrdina není nepodobný legendárnímu Robinu Hoodovi. Okrádá placenou televizní stanici – nelítostivý systém, diktát, který nemilosrdně ukotvuje pořad v čase a prostoru (televize) – a dává těm, kteří seriál z jednoho z mnoha důvodů vidět nemohou. Dostává se mu vděku. Na místě jsou otázky, co je motivací takového hrdiny. V případě využívání služby hellshare.cz, existuje možnost vyměnit každé stáhnutí nahraného souboru za jeden kredit. 28 000 kreditů je možné vyměnit za 200Kč5. Nabízí se otázka, jestli je možné vůbec dosáhnout na výdělek významné hodnoty. Pokud se budeme zabývat motivací u uploadera, ponecháme peníze stranou. Pravděpodobně je jednou z motivací právě ona role. Snaha vydobýt si postavení v této symbolické struktuře. Uploader na sebe bere jistá rizika (jejich reálnost ponechme rovněž stranou) z porušování autorského zákona. Za to se mu dostává uznání.

Na počátku vysílání seriálu Terapie, si nastavil první pravidelný uploader jasná pravidla. Odmítl reuploadování na jiné servery jinými uživateli. Toto pravidlo bylo porušeno, uploader ztratil privilegovanost svého postavení a rozhodl se „potrestat“ uživatele W.A.R. fóra tím, že jim již nadále nebude sloužit. Hrdina se mění v padoucha – alespoň to vyplývalo z komentářů jednotlivých aktivních uživatelů. Aktivní uživatelé na to vášnivě reagují a tím pouze stvrzují nové postavení tohoto bývalého uploadera. Obdobné narativní schéma se opakovalo několikrát v různých obměnách s jinými uživateli. Později se objevil nový uploader, který nejdřív ve svém kratičkém manifestu shrnul své pocity, vyjádřil se o předchozích uploaderech negativně a vysvětlil, že se postará o včasné uploady. To vše samozřejmě bez svazujících pravidel. Království bylo zachráněno opravdovým hrdinou. Implicitně ovšem v jeho prohlášení byly přítomny dvě věci:

1. Podmínil své vykonávání této role zájmem ostatních uživatelů – zájem lze ovšem v prostoru fóra vyjádřit pouze příspěvkem, nebo symbolickou měnou.

2. Prohlásil, že už má dost všech „veledůležitých uploaderů“, kteří mají také HBO, a že neslibuje nejlepší kvalitu svých uploadů, ale jejich pravidelnost a včasnost. – To bych interpretoval jako jakési podtrhnutí vlastního aspektu „hrdina z lidu“. Je to upozornění na vlastní roli Robina Hooda.

Později se ostře ohradil proti přeskupení všech svých příspěvků do jednoho. Tím totiž přicházel o viditelnost svého symbolické postavení.

Touto prací jsem chtěl nastínit, že principy kolektivní inteligence a produsage mohou být přítomny i mimo zcela zřejmé rozměry takových platforem jako je W.A.R. fórum. Zatímco terapeut Marek pro tuto sérii dokončil svojí terapeutickou odyseu, jistí fanoušci možná ani netuší, že byli součástí jakési kolektivní fan fiction – fikce, která se neváže k obsahu seriálu Terapie, ale jejím společným jmenovatelem jsou právě fanouškové Terapie.

Tomáš Janáček

_____________________________

1 - http://www.digizone.cz/aktuality/serial-hbo-terapie-bude-pokracovat-natacet/

2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Phpbb

3 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Warforum

4 - BOLTER, David Jay; GRUSIN, Richard. Imediace, hypermediace, remediace. Teorie vědy. 2005, 14, 2, s. 5-30.

5 - http://www.hellshare.cz/earncredit

No comments:

Post a Comment