Friday, December 2, 2011

O událostech ze světa – zcela nevážně!
The Onion je americká organizace, která se specializuje na vydávání satirických a parodujících zpráv. Byla založena roku 1988 Timem Keckem a Christopherem Johnsonem na univerzitě ve Wisconsinu. Ačkoliv byla původně omezena jen na několik amerických měst, brzy si vydobyla pozornost celých Spojených států. V současné době již kromě klasického tištěného tabloidu zahrnuje i rozhlasové a televizní vysílání (v podobě fiktivní zpravodajské stanice „Onion News Network“), knihy a především denně aktualizované webové sídlo theonion.com (America’s Finest News Source).

Tvůrci The Onion pojímají zpravodajství v co možná nejkomplexnější podobě (články a audiovizuální reporty se týkají dění doma i ve světě; obsaženy jsou také sportovní a politické zprávy, či dění na burze) ve snaze působit maximálně přesvědčivě. Není proto divu, že tomuto zdání reálnosti často podlehnou nejen čtenáři, ale i „pravé“ zpravodajské agentury: kupříkladu v listopadu 2010 Fox News považovalo zprávu o prezidentu Obamovi píšícímu stížnost proti Americe za seriózní informace.

Díky tomu, že jednotlivé zprávy nejsou publikovány zcela náhodně a odkazují se na skutečné události či na sebe samy napříč elektronickými, audiovizuálními a tištěnými médii, The Onion de facto tvoří kompletní fiktivní realitu pevně vsazenou do skutečného světa. Je tedy možné to interpretovat jako jeden z příkladů transmediálního vyprávění. Duchovním otcem tohoto pojmu je Henry Jenkins a některé z jeho klíčových znaků lze ilustrovat na příkladu právě The Onion. Kromě výše zmíněného působení ve více druzích médií je to například extenze. Protože tištěná verze The Onion vychází pouze jednou týdně, slouží častěji aktualizované webové stránky k udržení pozornosti čtenářů a prohloubení jejich zájmu. S tím souvisí i další princip transmediálního vyprávění, který The Onion využívá. Některé články publikované v tabloidu jsou záměrně otevřené a dávají tak prostor k rozšíření či pokračování právě na webovém sídle.

Ačkoliv původně tvůrci The Onion psali satirické zprávy sami, popřípadě v užším kolektivu v rámci univerzity, dnes je situace naprosto odlišná. Kromě herců a profesionálních publicistů využívají tvůrčích sil i samotných čtenářů. V tomto ohledu lze na problematiku vztáhnout i pojem produsage. Pojem pochází od profesora Axela Brunse, původem z Austrálie, který se snažil určitým způsobem definovat proces tvorby obsahu samotnými uživateli/čtenáři.

Podle mého názoru představuje The Onion v současném světě plném krizí jedinečnou možnost, jak na vážné problémy pohlédnout zcela neotřelým způsobem. Ačkoliv kvalita a originalita publikovaných článků a reportáží často poněkud kolísá (některé jsou opravdu nevydařené a – troufám si tvrdit - hraničí s trapností), tvůrčí potenciál organizace je takřka nezměrný. Koneckonců, člověk si vždy najde způsob, jak se zabavit.

No comments:

Post a Comment