Monday, December 12, 2011

Globální zábava ve snížené kvalitě obrazu

I přes masivní nástup nových médií v poslední dekádě stále platí, že konvenční mediální obsahy (například televizní seriály) stále představují obrovský zdroj příjmů. O tom svědčí i fakt, že nejlépe vydělávajícím člověkem v showbusinessu se pro rok 2011 stal podle časopisu Forbes producent Tyler Perry. (http://www.forbes.com/sites/dorothypomerantz/2011/09/12/the-highest-paid-men-in-entertainment/). Jeho obchodní model je založen na masivní produkci takových obsahů v kombinaci se sníženými náklady na jejich produkci. To nás ale v důsledku nebude příliš zajímat. Cílem předchozích řádků bylo pouze doložit tezi, že seriálů „běží“ v televizi čím dál tím víc
 a představují nejběžnější „konvenční“ zábavný mediální obsah.
Přes rozšířený názor, že televizní divák je divákem pasivním, vytváření fanouškovských komunit má v televizní historii dlouhou tradici (zmiňme například i zde na blogu analyzovaný Star Trek). Rozvoj technologií částečně proměnil typologii diváka-fanouška. Především došlo k posunu možností, jimiž disponuje, když se rozhodne sdílet své nadšení s ostatními. Rychlé připojení k internetu pak výrazně rozšířilo možnosti sledování videa online.
 S oběma výše zmíněnými fenomény pracuje americký komunitní server www.sidereel.com. Ten je v podstatě databází všech (?) seriálů vysílaných v USA (Velké Británii a Kanadě), jejich sezon
 a epizod. Od každé položky zároveň vede odkaz na celou řadu (často semilegálních či ilegálních) serverů hromadného sdílení videí (např. megavideo.com). Technologiemi vybavenému aktivnímu publiku je tak dán do ruky nástroj, jímž může překonat nedostatek času či geografickou vzdálenost od země vysílání seriálu (jednotlivé díly jsou obvykle dostupné v řádu desítek minut po odvysílání v amerických televizích). Daní za to je snížená kvalita obrazu způsobená kompresí dat.
Potud je dosah produsage poměrně limitovaný. Samozřejmě musí existovat někdo, kdo epizodu nahraje, vystříhá z ní reklamu, uploaduje na některý ze serverů a informuje o své činnosti ostatní. Takových uživatelů je ale na serveru drtivá menšina. Podstatně větší prostor skýtají další možnosti, jež server nabízí. Každý seriál v podstatě představuje specifickou sekci stránek, kde jsou shromažďovány veškeré informace o něm – novinky, synopse, recenze, detaily o hlavních postavách a jejich představitelích atd. Tento obsah je v drtivé většině (na stránkách existuje institut editorů) generován samotnými uživateli, kteří se zároveň sdružují kolem „svého“ seriálu, navzájem o něm diskutují, píší protichůdné recenze a vytvářejí další obsahy. Výše popsaný princip v podstatě snoubí dva fenomény popsané Brunsem – produsage obsahu a kreativní produsage distribučních cest.
Podívejme se nyní na statisticky nejpopulárnější seriál na sidereel.com – How I Met Your Mother. Záložka News obsahuje celkem 103 „stránek“, v součtu přes 500 článků. Podobné množství lze dohledat i v případě recenzí. Na fóru je diskutováno více než sto různých témat, jež se seriálem souvisí (například i v kontextu sledovanosti atp.)
Na stránce je také celá řada obsahu, který se jako uživatelsky generovaný pouze tváří. Videa produkovaná zaměstnanci společnosti (editory) mají často značně neformální charakter, ať již z hlediska prostředí, oblečení aktérů či způsobu jejich vystupování – viz. např. http://reeltv.sidereel.com/sals-break-time-kal-penn-met-mother-101711/.

 Sidereel.com samozřejmě není jediným serverem tohoto typu, stránek „kde jsou odkazy na seriály“ existuje celá řada. Například český server www.serialycz.cz  ale s nadsázkou představuje pouze mrtvou schránku na odkazy k jednotlivým seriálům a jejich epizodám. Výhodou sidereel.com je právě uživateli generovaný obsah.  Koncentrací uživatelských debat vzniká seriálové metafórum, na kterém se nově příchozí uživatel-divák může zorientovat v právě populárních seriálech.  Díky tomu se server stává místem kam se uživatelé (= adresáti inzerce) rádi vracejí a kde v důsledku tráví více času (= jsou delší dobu vystaveni reklamě). Celý obchodní model stránek je ale silně závislý na dostupnosti seriálů online, tedy často ne legálně sporném obsahu. S rozvojem služeb poskytujících televizní seriály ke stažení za poplatek (například mutace i-Tunes) bude základem pro úspěšné fungování takových projektů právě co nejširší komunita. Ta je zároveň díky sepjetí s online obsahem „blíž“ svému seriálu a tudíž mnohem přístupnější pro nově příchozí.
Jak se ale zdá, Tyler Perry bohatne na těch, kteří zůstávají u televize (http://www.sidereel.com/Tyler_Perrys_House_of_Payne) – na stránkách sidereel.com není na jeho nejdéle běžící seriál jediná recenze. Seriálovou produsage scénu to ale zřejmě příliš nebolí…

No comments:

Post a Comment