Monday, December 12, 2011

Youtube – návod na všechno a pro všechny.

Youtube je podle definice „otevřené encyklopedie“ Wikipedie největší internetový server pro sdílení video souborů. Jedná se o třetí nejhojněji navštěvovanou webovou stránku na světě, tvořenou pouze z videí, která na ni může nahrát kdokoli.

Přestože je tento server hojně využíván ke sledování hudebních klipů, filmových ukázek a dalších produktů umělců z celého světa, velkou a hojně navštěvovanou část obsahu Youtube tvoří i videa natočená a nahraná uživateli z celého světa.

Youtube tedy neslouží jen na prohlížení nenovějšího singlu od Eminema, Beyoncé a dalších, ale je využívána i jako „studnice vědomostí“ pro všechny, ať už se snaží najít návod na cokoli. Naleznete zde nepřeberné množství nejrůznějších rad a postupů, jak vyřešit časté potíže, se kterými se potýkáme, jako je vázání kravaty, nebo třeba příprava steaku. Kromě běžných rad nám ale youtube poskytuje i další, mnohdy kuriózní a rozhodně nečekané návody. Ale nepředbíhejme. Podívejme se, která témata patří k těm běžnějším a často využívaným.

Jak být dokonalou ženou…?

Odpověď na otázku můžete dostat doslova, zadáním hesla „how to be a perfect girlfriend“ do vyhledávače (a skutečně naleznete více či méně vážně míněné video), nebo shlédnutím velkého množství příspěvků, které s ní úzce souvisí. Během pár minut zjistíme, jak se správně nalíčit, obléknout, učesat, chovat u stolu, uvařit a mnohé další.

http://www.youtube.com/watch?v=JwlQZoOPrhU&feature=channel

Kuchařem snadno a rychle.

Když už mluvíme o vaření, ani v této disciplíně youtube nezaostává. Stač pár kliknutí a zjistíte, jak připravit sushi, palačinky, smažená vajíčka, těstoviny, dokonce toasty. A to nejen díky slavným kuchařům (například skotský šéfkuchař Gordon Ramsay uveřejnil k dnešnímu datu na svém účtu 221 videí, na kterých sám vaří), ale také obyčejným lidem, kteří se chtějí o své znalosti a originální nápady podělit s ostatními.

http://www.youtube.com/watch?v=cwxq253jpmg

Všichni všem a o všem.

A právě tohle je tolik oblíbené u všech uživatelů. Vyjádřit se, poradit, prostě přispět svou troškou do mlýna může kdokoli. Nepotřebuje managera, speciální povolení, a vlastně ani žádnou neobvyklou schopnost. Stačí jenom chtít. Během pár minut se jako běžný uživatel internetu můžete stát tvůrcem vlastního mediálního sdělení, podílet se na tom, co lidé čtou, sledují, co se učí. Nebýt jen pasivním konzumentem, ale skutečně se aktivně podílet. Tím se dostáváme k pojmu produsage. Tedy novému procesu, kdy publikum participuje na tvorbě obsahů. Je logické, že rozvíjením informačních technologií, a tedy i internetových serverů jako zmíněné youtube, se rozvíjí i role publika jako spolutvůrce mediálních sdělení. Dokládají to miliony několikaminutových nahrávek všeho druhu, přístupné komukoli.

Je to k něčemu?

Pochopitelně se nabízí otázka, zda je takové spoluvytváření obsahů užitečné. Napovědět nám může teorie kolektivní inteligence. Pokud budeme opět vycházet z definice Wikipedie, jedná se o schopnost skupiny najít větší množství řešení, než jeden člen. Jinými slovy by nám tedy kolektiv (a jeho vzájemné sdílení poznatků a informací) měl být nápomocen k tomu být schopnější, chytřejší.

Jistě by bylo přehnané tvrdit, že díky youtube jsou lidé vzdělanější, informovanější. Musíme si uvědomit, že díky možnosti nahrávat videa vytvořená kýmkoli, se k uživatelům mohou dostávat informace zkreslené, nepravdivé, lživé.

Některé z nich mají také nulovou informační hodnotu, tedy pro většinu z nás. Předpokládám totiž, že návod na to, jak se osprchovat, nebo jak někoho přesvědčit, že jsme krásní, mnoho z nás nevyužije. Mohou nás ale pobavit. Stejně tak video instruující diváky, jak se zbavit pout je jistě určeno pro velmi malou cílovou skupinu.

http://www.youtube.com/watch?v=kXeamc7e31c

Přece jen to k něčemu je…možná.

Na druhou stranu je ale dostupné ohromné množství užitečných rad. Samozřejmě i ty musíme brát s rezervou. Nicméně pokud nehledáte univerzitní výuku, ale praktické informace, jste na správné adrese. Co na tom, že obrazová kvalita není z nejlepších, že informace nemáte podloženy. Výše popisované služby jsou, jaké jsou…můžete je ignorovat, brát na milost, nebo je využívat. Či ještě lépe, můžete je tvořit.

Jejich velkou výhodou je, že tu prostě jsou. Dostupné pro ty, kdo je využívat chtějí, uzpůsobené tak, abychom je mohli měnit, nebo se k nim aspoň vyjadřovat.

Pokud server youtube znáte a ať už je využíváte k poučení, pomoci, nebo jen pobavení, jistě se dříve nebo později dostanete k jednomu z videí, kde Vám možná Váš soused, možná teenager na druhém konci světa, radí ohledně toho, co chcete vědět.

A to je bezesporu jedním z nejtypičtějších projevů produsage a kolektivní inteligence vůbec.

A ještě jedna poznámka na závěr, pokud by Youtube neměl žádný smysl, ani lidem nic nepřinášel, jenom stěží by ho čínská vláda považovala za nebezpečí a nemusel by být na celém území země zablokován, stejně jako v Libyi, Iránu a Turkmenistánu

No comments:

Post a Comment